Vår del i energisystemet


Nedan bild illustrerar hur det traditionella energisystemet i Sverige hänger ihop, från tillförsel, omvandling, distribution till användning. Denna bild är en kraftig förenkling och dagens energisystem tar en allt mer komplex form, med många nya aktörer och  aktiviteter så som lagring, microproducenter mm

På Energikontor Syd jobbar vi med de (framhävda) delar i energisystemet som berör energieffektivisering och som skapar möjlighet till öbergång till fossilfri energi.