Lastcykel

Välj lastcykel istället för bil vid korta transporter

Lastcyklar med elassistans är ett smidigt och miljövänligt alternativ när det gäller att transportera folk, varor och gods kortare sträckor.  

 

Att utsläppen från gods- och persontransporter är en stor miljöbov vet de flesta.  Ett av etappmålen i Sveriges Miljömål är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010 (inrikes luftfart ej inräknat i detta).  Eftersom  runt  hälften  av alla bilresor är kortare än fem kilometer så finns en stor potential att ett antal av dessa transporter skulle kunna göras med lastcykel istället.

 

På den här sidan samlar vi information om hur en kommun eller organisation växlar från att använda fossilbränsledrivna fordon till lastcyklar i sina verksamheter. Vårt syfte är att öka lastcykelanvändningen och målet är att bistå den offentliga sektorn med verktyg för att lyfta fram elassisterade lastcyklar som ett bra alternativ till resor och transporter drivna på fossilbränslen, både intern inom kommunen/organisationen och externt ut mot samhället. 


Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på lastcykelanvändning. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om lastcyklar i Kunskapsbanken.

Guide för organisationer

Guiden Lastcyklar i kommunal verksamhet är tänkt som ett stöd för kommuner som vill öka andelen elassisterade lastcyklar som ersättning för fossilbränsledrivna transporter, både i den egna verksamheten och bland allmänheten.


Genom tydligt avgränsade ämnen per kapitel, steg-för-stegguider och goda exempel från verkligheten ger guiden vägledning inom allt från inköp och underhåll, användningsområden och främjande-kampanjer till strategisk planering och övergripande information kring lastcyklars del i ett hållbart transportsystem.


Guiden vänder sig till fordonsansvariga, avdelnings- eller förvaltningschefer, upphandlare, inköpare, avdelnings- eller förvaltningschefer, strateger med ansvar för hållbarhetsfrågor, energi, transporter, friskvård etc.

 

 Läs/ladda ner handboken som pdf. 

 

Vi har också tagit fram ett beslutschema för behovsanalys (pdf)  och en checklista för upphandling (Word).

 

Ladda ner kampanjmaterial

Animationer anpassade för delning i sociala medier

Lägg på ditt egen budskap, egna loggor på slutet med mera. Fri användning utan kreditering.

Alla animerade filmer finns i två versioner, fyrkantigt (1080x1080 ) eller brett (1920-1080). Det finns sex olika filmer att välja mellan, alla i .mov-format. 

 

Inspirationsfilm

Inspirationsfilmen om lastcyklar finns både på engelska och dubbad till svenska. Dessutom finns filmen uppdelad i korta fristående segment. Tanken är att du kan använda filmerna för att skapa uppmärksamhet kring lastcyklar, koppla på information om dina egna aktiviteter och lägga dit egna loggor.

Mallar för kampanjer om lastcyklar

Det finns mallar för affisch, rollup, vykort mm i InDesign och Illustrator. De är framtagna inom vårt lastcykelprojekt CoBiUM så färgschemat stämmer med EU.s South Baltic programme, men kan ni jobba med InDesign och Illustrator så kan ni ändra och justera som ni själva vill både med layout och färger. Loggorna som ligger i mallarna kan ni ta bort, de ligger med som default.

 

Ladda ner material här

Länk till delad mapp där du kan ladda ner det du behöver.

Lyssna på våra poddar om lastcyklar

Lyssna till personer som har olika ingångar i ämnet lastcyklar:

 

 • Podd från Olofströms skördedag där prova-på lastcyklar var en del av eventet.  Samtal med Kristina Olsson och Johan Karlsson på Olofströmshus,  Eva Johansson på Olofströms kommun, Diosmar JardinezCuervo, Växthuset och Pertti Lindström, lastcykelentusiast.
 • Samtal med Pär Wallin som ansvarar för Cykelbiblioteket i Växjö kommun, där det finns olika slags lastcyklar, vikbara cyklar och andra specialcyklar för utlåning. (2019)
 • Samtal med Cajsa Lindberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola  där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Anna-Karin Stenberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola  där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Clemens Weiss som pratar om användningen av lastcyklar i Tyskland, särskilt om deras användning för sophantering i Rostock. (på engelska) (2019)
 • Samtal med Cecilia Nygren som arbetar som nationell verksamhetsutvecklare för Svenska Röda Korset. Hon arbetar med att främja hälsa och stärka människors kapacitet genom att skapa förutsättningar att mötas och bryta ofrivillig ensamhet. (2019)
 • Samtal med Mats Porle som skapat företaget Livelo som tagit fram en lastcykel för familjen i staden. (2019)
 • Samtal med Emil Törnsten är bland annat är koordinator för Svenska Cykelstäder och det cykelnätverk som Svensk Cykling driver i riksdagen. (2019)
 • Samtal med  Staffan Sölve från Move by bike, Sveriges grönaste åkeri med miljövänlig citylogistik. (2019)

Filmer med goda exempel

Under hösten 2020 träffade vi fyra personer som berättade mer om sina satsningar och erfarenheter av lastcyklar. 

 

 • Se filmen med Elias Nazerian, Koncepteriet, berättar om hur de använder lastcykel i sin återbruksverksamhet för att bidra till minskad klimatpåverkan. Lastcykeln fick de låna via projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg.
 • Se filmen där Daniel Petersson på Motala kommun berättar om fördelarna med att köra lastcykel i sin tjänst som trafikingenjör, både för miljön och för sin tjänsteutövning.
 • Se filmen om Växjö kommun som har ett upplägg för utlåning av lastcyklar till allmänheten, som bygger på ett samarbete med cykelhandlare runt om i staden. Hur det fungerar får du höra av Colin Hale på kommunen och cykelhandlaren Janne Rydén.

Länkar till externa rapporter

För den som vill läsa mer om lastcyklar samlar vi här länkar till rapporter vi stött på.

Typer och användningsområden för lastcyklar

Olika typer av lastcyklar

Det finns flera olika typer av lastcyklar. Det finns lastcyklar med och utan elassistans, lastcyklar med lastutrymme ovanför framhjulet, trehjulingar med låda framtill och trehjulingar med låda baktill m.m. På Miljöfordon.se kan du läsa om de olika sorterna. Vilken som passar just dig eller er verksamhet beror på vad den ska användas till och vilka köregenskaper man är ute efter. 

 

 

Bilder längst till höger och vänster av MikeDotta och SariMe/Shutterstock.com

 

Användningsområden:

Lastcyklar kan användas inom många olika områden, både i tjänsten, i verksamheten och på fritiden.  Här listar vi några exempel:

 

I tjänsten:

 • I offentlig verksamhet (förskola, bibliotek, hemtjänst, gata/park etc)  
 • Budfirma 

 • Företagsfordon (målare, snickare, matutkörning, budtjänster, pop-up-affärer etc)

 • Rullande café/glassförsäljning eller grönsaksförsäljning

 • På golfbanan

 • På campingen

 • Utlåning/uthyrning till turister

 • Cykeltaxi

 

På fritiden:

 • Arbetspendling

 • Skolskjuts

 • Veckohandling/shopping

 • Rasta hunden

 • Köra barn till aktiviteter

 • Flytta