20/04-23

Samhällsplanering som verktyg för ökad folkhälsa


Spara datumet!

Energikontor Syd och Blekinge Tekniska Högskola arrangerar ett seminarium om hur kommuner kan arbeta för att i högre grad använda hälsa som utgångspunkt i samhällsplaneringen, till exempel genom att planera miljöer som lockar till gång och cykling.

Tid: 20 april, kl 13.30 - 15.30, lunch från kl 12.30

Plats: Campus Karlshamn

På programmet
Vi får bland annat lyssna på Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som forskar om fysisk aktivitet med koppling till folkhälsa och hur folkhälsa bättre behöver länkas samman med hållbar utveckling.


Anmälan: Fullständig information kommer i början av april, men alla intresserade kan anmäla sig redan nu genom att klicka på den här länken.
 

För frågor kontakta:
Anna Månsson, 073-5088529 anna.mansson@energikontorsyd.se
Kerstin Eriksson, 070-6208307 kerstin.eriksson@energikontorsyd.se 

 

Seminariet arrangeras av Energikontor Syd och Blekinge Tekniska Högskola som en del i Kombinerad Mobilitet i Blekinge, en satsning finansierad av Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden.