Energikontor Syds hållbarhetspolicy

 
På uppdrag av våra ägare arbetar vi med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan,  lägre energikostnader och hållbar* regional utveckling. 

Genom att bedriva ett bra projektarbete och själva föregå med gott exempel, ska vi ska påverka andra att göra hållbara val.
 
Särskilt fokus ligger på att: 
 • vara ett föredöme inom hållbara kontor och event
 • minska behov av resor och de resor som genomförs ska vara hållbara
 • vid inköp och hantering av resurser tänka cirkulärt och hållbart
 
För att lyckas har vi tillsammans ansvar för att:
 • hjälpa, respektera och stötta varandra
 • se varje individs erfarenhet och förmågor
 • aktivt arbeta med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö
 • ha en trygg arbetsplats där ingen diskrimineras
 
Vårt arbete ska bidra till att de globala målen samt energi- och klimatmål på alla nivåer uppnås. Vi ska följa lagar och förordningar, arbeta med ständiga förbättringar och genom våra dagliga arbetsuppgifter sträva efter en långsiktigt hållbar social, ekonomisk- och ekologisk utveckling. 
 

 

* Vi definierar hållbarhet enligt Brundtlandrapporten (1987) som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så här jobbar vi med hållbarhet

 • Vi strävar efter att alltid  arrangera hållbara event. Vi använder oss av vår checklista när vi planerar våra event.
 • Vi är Kranmärkta, vilket innebär att vi alltid väljer kranvatten framför förpackat vatten vid möten och event som vi arrangerar.           
 • Vi är registrerade för Fairtrade på jobbet, som innebär att vi till våra kontor väljer att köpa in Faritrade-märkt kaffe, te och socker.  
 • Vi har antagit Transportutmaningen