European City Facility (EUCF)

INVESTERINGSSTÖD TILL KOMMUNER

60 000 euro för att ta fram en finansieringsplan

För att kunna genomföra er energi- och klimatplaner behövs finansiering. 

Ta chansen och sök ett investeringsstöd på 60 000 euro för att skapa en finansieringsplan för era beslutade åtgärder.

Stödet erbjuds kommuner som har beslutade energi- och klimatplaner och är redo för nästa steg – att genomföra åtgärderna. Investeringskapitalet kan komma från olika håll men då behövs en ordentlig plan som beskriver åtgärder och kostnader. Genom att samla ihop olika insatser och åtgärder till större projekt finns det möjlighet att skapa bättra förutsättningar för hållbara finansieringsmodeller.

Detta är ett jobb som ändå måste göras och här får ni möjlighet att söka ett investeringsstöd på 60 000 euro för ert arbete med att ta fram en finansieringsplan.

För att kunna söka stödet behöver ni

  • vara en svensk kommun (eller grupp av kommuner)
  • ha en beslutad energi- och klimatplan eller motsvarande
  • skicka er ansökan till EUCF senast den 15 mars 2024

De här svenska kommunerna har fått stödet från EUCF tidigare, se lista på eucityfacitility.eu.

Varför ska man söka stödet från EUCF?

Kommuner är nyckelaktörer i Sveriges energiomställning, eftersom här finns en oerhörd potential att göra omfattande investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Kommuner spelar också en nyckelroll genom möjligheten att samla många mindre projekt och åtgärder till större investeringsportföljer, och  därefter mobilisera det kapital som behövs för omställningen.

Stödet ni kan söka i EUCF hjälper er att skapa en fullt utvecklad finansieringsplan vilket är en fördel att ha i kontakten med finansiärer. Utöver det kan en utvecklad finansieringsplan också ge tillgång till de stora europeiska investeringsprogrammen. Exempelvis InvestEU (europeska investeringsfonden), ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonerna), olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA
EUCF:s roll är att stärka kommunernas strategiska arbete för att komma åt detta kapital.

Hur går det till att söka stödet?

Kommuner och grupper av kommuner kan ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 euro för att få stöd med att utveckla en finansieringsplan för att genomföra åtgärderna i sina energi- och klimatplaner.

Under en ansökningsperiod på två månader, kan kommuner skicka in sin ansökan. Det kommer öppnas sammanlagt tre call mellan 2023 till 2025. Vid varje utlysning kommer Energikontor Syd att ordna ett webbinarium med information om stödet man kan få och hur man gör för att söka det. 

Webbinarium 2 februari kl. 8:30-9:50, på Teams - om stödet och hur man söker det.  

 Ladda ner presentationen från webbinariet (pdf)

 

Webbinarium från den 24 maj 2023, med information om vad en finansieringsplan (investment concept) är och hur det tas fram. 

 
 

Stängt för ansökan till EUCF

Få reda på när nästa ansökningsomgång öppnar
Prenumerera på ett Call alert från EUCF:s europeiska hemsida för att direkt få information om när ansökningsperioden öppnar.

Preliminärt tid för sista ansökningsperioden:

  • November-december 2024

Läs mer om processen på eucityfacility.eu

Vad kan investeringsstödet användas till?

Klumpsumma på 60 000 euro kan användas för aktiviteter som (tekniska) genomförbarhetsstudier, marknadsanalyser, intressentanalyser, juridiska, ekonomiska och finansiella analyser, riskanalyser etc., som krävs för att utveckla finansieringsplanen. Dessa aktiviteter kan utföras av intern personal eller av externa experter.

Bidraget kan inte direkt finansiera själva investeringarna, men det täcker kostnaderna för att mobilisera resurser och få tillgång till tjänster för att utveckla en finansieringsplan.

 


Vad är Energikontor Syds roll

Vi har uppdraget att vara en nationell kontakt för EUCF, för information stöd inför och under ansökningsprocessen. 

Vi har också rollen av nationell expert, vilket innebär att vi finns som stöd för kommuner/kommunsamarbeten som fått sin ansökan godkänd, genom processen att skapa sin finansieringsplan.

Kontaktpersoner

Nationell expert

Foto på Lena Eckerberg.

Lena Eckerberg
Kontakta mig

Information

Foto på Johanna Wallin.

Johanna Wallin
Kontakta mig

 


Läs om förra omgången av EUCF på Klimatkommunernas hemsida.

Vad är European City Facility (EUCF)?

European City Facility (EUCF) startades 2020 och har nu påbörjat sin andra omgång. Från 2020-2024 finansierades projektet av EU:s Horisont 2020 och från 2023-2027 av EU:s Life-program. EUCF leds av en Strategic Board med representanter från Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros, Adelphi, GNE Finance och ICLEI. Läs mer på EUCF:s hemsida.

Syftet med miniprogrammet EUCF är att stötta kommuner att komma åt kapital för att kunna genomföra åtgärder för energiomställning

Vad innehåller en finansieringsplan?

Trots den stora potentialen att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle, finns det några grundläggande hinder. Generellt saknas ett robust, trovärdig och tillräckligt utvecklad finansieringsplan.

En finansieringsplan ska bland annat innehålla

  • genomlysning av potentiella åtgärder
  • beskrivning av aktörer som ska involveras
  • ekonomisk analys inkl. finansieringsbehov
  • implementeringsplan

Med hjälp av klumpsumman på 60 000 euro kan din kommun eller din kommungrupp arbeta fram en fullständigt finansieringsplan.

Skaffa finansieringen

Efter er finansieringsplan blivit godkänd av EUCF bjuds ni in att träffa europeiska finansieringsaktörer, för att hitta möjligheter att finansiera de investeringar och åtgärder som ni behöver göra för att nå era uppsatta mål.

EU:s program LIFEs logga The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the CINEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.