Välkommen till Biogas Sydost!

Logga Biogas Sydost
 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att
förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. 

 

 

Biogasutvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Biogas Sydost vill erbjuda en plattform för olika aktörer som vill utveckla produktionen, distributionen och användningen av biogas.

 

I vår region finns idag många goda initiativ som står i startgroparna för att realiseras. Genom att sammanföra aktörerna och samordna insatserna bidrar Biogas Sydost till att de blir verklighet liksom att de mål som beslutas på regional nivå uppnås.

Våra medlemmars och intressenters vilja att tillföra den kraft som behövs för en positiv utveckling av biogasmarknaden i sydost är avgörande för hur bra vi lyckas.

Vill du blir medlem i Biogas Sydost? Här kan du läsa om hur det går till.

  Aktuellt just nu

Biogas allt populärare bränsle för tunga transporter - Läs nyheten längst upp på sidan. 


 

Länkar

tankagront.se

App som hjälper dig att hitta olika typer drivmedel. 

 

energigas.se

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

 

 

            

  


Biogasproduktion är ett cirkulärt system där rester från livsmedelsproduktion blir till förnybart drivmedel.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter

.