Nyhetsarkiv

Ett bra exempel på regional hållbar o...

I strålande vårväder träffades medlemmarna i Biogas Sydost denna gång i Växjö. Simon Kempinsky på Sundets Reningsverk bjöd på en förevisning av biogasproduktionen som tillsammans med Alvesta Biogas levererar sin hashtag#biogas till Länstrafiken Kronoberg. Anläggningen består av 2 reaktorer på vartdera 1700 m3 med en årsproduktion av 20 GWh uppgraderad biogas. Dessutom produceras 2036 MWH grön el och 2300 MWh värme årligen. 

Läs mer