Logga Biogas SydostBiogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige.

Utvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Biogas Sydost vill erbjuda en plattform för olika aktörer som vill utveckla produktionen, distributionen och användningen av biogas.

I vår region finns idag många goda initiativ som står i startgroparna för att realiseras. Genom att sammanföra aktörerna och samordna insatserna bidrar Biogas Sydost till att de blir verklighet liksom att de mål som beslutas på regional nivå uppnås. Våra medlemmars och intressenters vilja att tillföra den kraft som behövs för en positiv utveckling av biogasmarknaden i sydost är avgörande för hur bra vi lyckas.

Vi vill också öka den allmänna kunskapen om biogas och påverka bredare än bara i den egna regionen. Vi samverkar därför med Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Mitt, Biogas Norr och Biogas Öst inom Energigas Sveriges undersektion ”Biogas i väderstreck”.  Vi deltar också i arbetet på europeisk nivå genom i olika biogasprojekt. På så sätt gör vi vår röst hörd i flera sammanhang och har större möjligheter att påverka än om vi skulle arbeta ensamma.

 

Biogas Sydost drivs av Energikontor Syd. 


 

Bli medlem i nätverket

 

Andra biogasnätverk och organisationer

 

Adress

Biogas Sydost, Tommy Lindström
C/O Energikontor Syd

Nygatan 34

392 34 Kalmar                                                                                                                                     

.