Biobränsle för uppvärmning och el fornybar-energi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Biobränsle för uppvärmning och el

I södra delen av Sverige finns goda förutsättningar för att använda biobränsle för både uppvärmning och elproduktion. Flera storskaliga kraftvärmeanläggningar finns i regionen och  Energikontor Syd arbetar för att utöka möjligheterna även för småskalig kraftproduktion. Tillsammans med aktörer som Linnéuniverstitetet arbetar vi för att få ett effektivare uttag av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk. Vi jobbar också för att utveckla möjligheterna för industrier att konvertera från fossila bränslen till förnybar bioenergi, både här i sydregionen samt i andra länder. 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg m.m kopplat till biobränsle för uppvärmning och el. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen fler poster på samma tema. 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter