Hållbar upphandling strategiskt-arbete strategiskt-arbete Strategiskt arbete Strategiskt arbete

Hållbar upphandling

 

Hållbar upphandling - den offentliga sektorns ansvar.

På den offentliga aktören vilar ett ansvar att visa vägen och påverka utvecklingen av mer hållbara produkter och tjänster genom att ställa relevanta och korrekta krav i samband med de upphandlingar som genomförs.  För att nå upp till detta behövs det rätt kompetens, omvärldsbevakning och verktyg anpassat till så väl politiker till avropare. 

 

Det finns många utredningar, rapporter och projekt som pekar på relevansen i att genomföra hållbara upphandlingar - men vägen dit är inte enkel och spikrak. Offentliga myndigheter och organisationer är gigantiska inköpare av varor och tjänster i Europa och står för ungefär 16 % av EU:s bruttonationalprodukt. Stora företag och företagskoncerner har också stor inverkan och givetvis har även de val den stora mängden små och medelstora företag gör dagligen också stor betydelse.

 

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor varje år, och år 2019 uppgick kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter enligt Upphandlingsmyndigheten. Genom att ställa miljökrav kan offentliga organisationer vara drivande aktörer på väg mot en långsiktig fossilfri konkurrenskraft.

 

Skapa en grund för medvetna val

Utbilda era politiker, inköpare/upphandlare, beställare, avropare och skapa en grön hållbar upphandlingskedja i er verksamhet där ni gör medvetna val i linje med ert hållbarhetsarbetet och era energi- och klimatmål. 

 

Nu finns det stöd för analys av inköpens klimatpåverkan - läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter