Vindkraft vindkraft vindkraft vindkraft Förnybar energi

Vindkraft

Energikontor Syd arbetar med att främja vindkraft därför att det i vårt verksamhetsområde (Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län) finns stor potential för vindkraft både på land och till havs. Läs vår rapport över vindkraftens potential i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län (2023). 

Titta på vårt föreläsningsblock om vindkraft under 2022 års konferens Energitinget - gå till Youtube

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet. Föreningen ordnar seminarier och stöttar på olika sätt utbyggnaden av mer vindkraft i södra Sverige.
Gå till 
skanesvindkraftsakademi.se

Just nu medverkar Energikontor Syd i en satsning kring utveckling av vindkraft och grön vätgas i Östersjöområdet - vill du ta det av nyheter och kommande aktiviteter kring detta kan du skriva upp dig på satsningens internationella nyhetsbrev

Vill du prata vindkraft?

Mer elproduktion i södra Sverige är nödvändig för att klara en omställning bort från fossil energi. Vindkraft är den energikälla som snabbast kan byggas ut för att möta detta behov. En utbyggnad kräver kunskap, planering och acceptans för att vara möjlig.

Energikontor Syd och länsstyrelserna i syd har kompetens och kunskap inom vindkraft och delar gärna med sig av denna till politiker och tjänstemän i kommuner, företag eller andra organisationer. Vi kan vara med på ett dialogmöte där vi till exempel kan ta upp:

• Den nationella strategin för vindkraft
• Vindkraft i kommunen och vindbruksplaner
• Kartverktyg som stöd i planeringen
• Utmaningar och lösningar för vindkraftsutbyggnad

OBS! Beroende på omfattning så ger vi en kostnadsuppskattning för att medverka på ett dialogmöte.

Hör av dig till Pierre Ståhl

pierre.stahl@energikontorsyd.se

tel. 070-688 752

 

 

Läs mer om vindkraft i vår Kunskapsbank

Här kan du hitta fakta mm kring vindkraft.  Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter

Följ mig gärna på Twitter!

 @indpist