Lärande för hållbar utveckling

 

Det är viktigt att få med barn- och ungas perspektiv för en hållbar samhällsutveckling, därför jobbar vi med att stötta pedagoger, skolledare och utbildningsförvaltningar i metoder för hållbart lärande och för att implementera de globala målen i Agenda 2030 i undervisningen. 

 

Några internationella och nationella överenskommelseer

EU har beslutat att vi till år 2020 ska ha minskat vår energianvändning och våra CO2-utsläpp med 20 procent

FN:s generalförsamling har fastställt årtiondet 2005‐2014 till perioden för lärande om hållbar utveckling

I den nya läroplanen för grundskolan står det att varje elev ska utveckla förmågor att ta ställning i frågor och handla i situationer som är centrala för en hållbar utveckling

 

Morgondagens vuxna i sydost består idag av

24 800 förskolebarn

54 000 grundskoleelever

25 500 gymnasieelever

25% av regionens invånare

 

Forskning visar

Barns och ungdomars lärande bör sättas in i ett större sammanhang för att skapa intresse och engagemang

Energikontor Sydost kan vara spindeln i nätet för att knyta ihop -

Skolan med – arbetsliv (omgivande samhälle)
Skolan med – ny forskning och ny teknik
Skolan med - regionens  och kommunernas strategiska planer inom energi, klimat och miljöområdet