Christel Liljegren

Vd/projektledare


Leder Energikontor Syds verksamhet.Tel. 0706-20 83 08
christel.liljegren@energikontorsyd.se

"Jag jobbar på Energikontor Syd för att jag vill vara med och göra skillnad. På Energikontor Sydost arbetar vi via samverkan med våra medlemmar och experter i hela Europa och våra projekt har fokus på att öka andelen förnybar energi, använda producerad energi så effektivt som möjligt och att minska vårt energi behov så vi uppnår ett hållbart energisystem. Det innebär att jag, via mitt arbete, kan vara med och skapa en bättre värld. Det är verkligen ett privilegium.""

Det här arbetar med

Som vd har Christel styrelsens uppdrag att leda Energikontor Syd. Tillsammans med ledningsgruppen och alla medarbetare ansvarar vd för att hela tiden utveckla verksamheten och att ha en nära dialog med alla våra ägare. Kopplat till rollen som vd arbetar Christel också i flera styrgrupper, samt i styrelserna för Energikontoren Sverige och FEDARENE (Vice President Mobility and Transport).


Sitter på kontoret i Kalmar

Bakgrund

Christel är utbildad ekologisk ekonom på Mälardalens Högskola. Hon arbetade många år som miljösamordnare på det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem. Efter flytt tillbaka till Öland arbetade hon som ansvarig för avfallsplanens genomförande på kommunalförbundet KSRR (numera Kretslopp Sydost).


Anställd sedan 2011.