Green2Feed

Grön biomassa som växtprotein till djur

Syfte

Stora mängder biomassa från jordbruket behövs för att öka biogasproduktionen för fossilfria drivmedel. Men istället för att direkt röta biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter från odling ska ett nytt forskningsprojekt på SLU undersöka hur man kan använda den gröna biomassan för att producera hållbart proteinfoder i projektet Green2Feed. Biogas Syd deltar i projektet som kommunikationsansvarig och vi kommer även att jobba med frågor kopplat till marknadsimplementering.

Projektperiod

februari 2022 till december 2025

För att kraftig öka biogasproduktionen för att ersätta fossila drivmedel behövs stora mängder biomassa, något som jordbruksföretag kan leverera utan att det påverkar den ursprungliga livsmedels- och foderproduktionen. Istället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, syftar Green2Feed projektet till att först extrahera växtprotein för användning som foder för t ex grisar och kor. Den gröna biomassan delas i olika fraktioner som kan användas antingen som en proteinrik foderkomponent medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör ersättning av fossila drivmedel och t ex importerat sojaprotein. De ekologiska fotavtrycken av Green2Feed-processen förväntas bli mycket lägre än de av de produkter som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrest.

 

Det långsiktiga målet av projektet Green2Feed, som genomförs under 2022-2025, är att utveckla en resurs- och kostnadseffektiv process för hållbar produktion av biogassubstrat och högvärdig proteinfoder och fodertillsatser och därmed öka avsättningsmöjligheterna av restprodukter för företagen.

 

Projektledare: Thomas Prade, Biosystem och teknologi, SLU, Alnarp.

Kontakt: thomas.prade@slu.se och +4640-415157

 

Kontaktperson

Sabine Täuber,
Projektledare


Tel. 070-306 24 09,

sabine.tauber@energikontorsyd.se

Projektet genomförs i samarbete med Gasum, Biogas Syd vid Energikontoret Skåne, Svenska Foder och Lantmännen och har finansierats av Energimyndigheten inom ramen av Bio+ programmet.

Ulf Jobacker,
Projektledare


Tel. 070-306 07 52,
ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Övrigt

Projektet genomförs i samarbete med Gasum, Biogas Syd vid Energikontoret Skåne, Svenska Foder och Lantmännen.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, Bio+ Programmet

Projektledare: Thomas Prade, Biosystem och teknologi, SLU, Alnarp.

Kontakt: thomas.prade@slu.se och +4640-415157

 

Resultat

Här kommer vi att uppdatera med nyheter från projektet och annonsera aktiviteter som är öppet för intressenter att delta i. Så småningom, när forskarna har resultat att dela med sig av kommer dessa också kommuniceras här. Man kan även följa projektet på Research Gate, länk till Research Gate.

Aktiviteter

December 2022 - Green2Feed seminarium om Lantbrukets restprodukter som biogassubstrat.

Inom ramen av projektet Green2Feed bjöd Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp in till ett seminarium med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat. Vad finns bortom gödseln? Med talare från Danmark, Tyskland och Sverige pratade vi om generella trender och utveckling kring teknik insamling, rötning och lagring av alternativa substrat. Energimyndigheten pratade om do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas och hållbarhetskriterier och Länsstyrelsen Skåne gav en överblick på biogasansökningar i Klimatklivet. På Biogas syds hemsida kan du ladda ner alla presentationer.

November 2022 - Studiebesök i Danmark med projektet Green2Feed

Den 17 och 18 november var vi med projektet Green2Feed och Vall på slätten på studiebesök i Danmark. Ett drygt 20tal intresserade deltagare från akademin, biogasföretag och lantbruket besökte först Nature Energy, ett mycket expansivt danskt biogasföretag med huvudkontor i Odense. Efter en intressant presentation om företagets utvecklingsresa och framtidsplaner fick vi besöka biogaslabbet och Midtfyns biogasanläggning. Nästa dag gästade vi Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum. Här forskas kring biomassa för energi och bioraffinaderi, exempelvis vall. Första stoppet var demonstrations-bioraffinaderiet och därefter universitetets biogasanläggning. Dagen avslutades med ett tankeväckande seminarium med professor Uffe Jörgensen som även leder centret för cirkulär bioekonomi. Ladda ner presentationer och läs reserapporten på Biogas Syds hemsida.

 

Nyheter 

Juni 2022 - Projektet Green2Feed – nu analyseras den första skörden av ”gröna blad”

Våren är fullt igång och med det blir det action i projektet Green2Feed. Först ut för extraktion av ”proteinjuice” i SLU:s växtproteinfabrik i Alnarp var den ekologiska vintermellangrödan grönråg i mitten av maj och därefter var det ekologisk lusern. I projektet testar forskarna olika metoder för att maximera utvinning av proteiner från växterna. Proteinjuicen analyseras sedan för olika ämnen, framförallt vilka aminosyror som förekommer och i vilken koncentration. Detta är intressant för bland annat djurfoderproducenter. Restströmmarna från extraktionsprocesserna i projektet ingår i rötningsförsök för att se hur mycket biogas man kan utvinna.

Projektet inkluderar ett flertal lantbrukare som levererar ”gröna blad”, exempelvis ekologisk höstråg och höstvete från Ingelsträde gård vid Höganäs samt lusern på Lönnstorps försöksstation vid Alnarp. Under tidig höst kommer sommarmellangrödan vårhavre, som sås i juli t.ex. efter skörd av färskpotatis, att odlas och skördas i samarbete med odlare kopplade till Sydgrönt. Senare under hösten blir sockerbetsblast och skörderester från grönskålsodling aktuella för växtproteinfabriken.

 

Resultat