Nyhetsarkiv

Ny rapport för ökat cirkulärt använda...

Bioenergi är avgörande för Sveriges energisystem och en viktig del i en cirkulär ekonomi - den främjar hållbarhet, sysselsättning och ekonomiskt välstånd. Linnéuniversitetet har, tillsammans med Energikontor Syd och Energikontor Norra Småland, utforskat strategier för att öka nyttan av skoglig biomassa i energisystemet innan den kommer till förbränning. Resultatet är rapporten Kaskadanvändning och cirkulära perspektiv på skogsbränslen och biprodukter.

Läs mer
Fyra län nu representerade i förening...

Under föreningsstämman 17 mars i Lund, togs det officiella beslutet att byta namn på föreningen från Energikontor Sydost till Energikontor Syd. Politikerna Lena Wallentheim (S) från Hässleholms kommun, Tony Rahm (M) Region Skåne och Cecilia Bladh in Zito (SD) från Hörby kommun, valdes in i föreningsstyrelsen. Därmed har nu föreningsstyrelsen representaner från samtliga fyra län Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. 

Läs mer