BOWE2H

Ska skapa ett integrerat energisystem i Östersjöregionen med havsvindkraft och grön vätgas som bas

Syfte

Kunskapshöjande nätverksträffar och framtagande av färdplan för havsvindkraft och vätgasproduktion i Östersjöregionen.

Mål

  • Europa klimatneutralt 2050 
  • Globalt mål 7: hållbar energi till alla

Läs mer om de globala målen.

Projektperiod

oktober 2022 till september 2024

Projektets hemsida

https://interreg-baltic.eu/project/bowe2h/

Satsningen är ett samarbete mellan partners från Sverige, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen. Det finns planer att bygga havsvindkraft och vätgasproduktion i alla länder runt Östersjön. Potentialen är mycket stor och en siffra är 93 GW (BEMIP) havsvindkraft. Det saknas idag ett transnationellt nätverk och forum där vindkraft tillsammans med vätgas kan diskuteras. BOWE2H avser att ordna ett antal konferenser (varav en i Sverige), samla ett nätverk och diskutera på vilket sätt vätgas kan kombineras med vindkraft på bästa sätt.

Resultat från konferenser/workshops ska sedan sammanställas i en roadmap för vätgas och havsvindkraft i södra Östersjön. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Bakgrund

Många vindkraftsprojekt planeras i Östersjön och elen som produceras måste tas om hand på bästa sätt. I första hand ska man förstås bygga ett effektivt elnät mellan projekt och land men även mellan länder. Vindkraften varierar med vindstyrkan och produktionen matchar inte efterfrågan. När det finns mycket el kan man lagra elen genom att göra vätgas. Vätgasen kan sedan användas inom industri eller som bränsle i transportsektorn.

Resultat

Kick-off

14 februari deltog ca 130 personer från våra olika partnerländer på det mycket uppskattade digitala kick-offmötet, som Energikontor Syd arrangerade. Programmet belyste policyer på EU-nivå, nuläge och planer för havsvindkraft i Östersjön, exempel från konkreta projekt med mera. Vill du veta mer om kickoffen, kontakta Pierre Ståhl. Läs mer på projektets hemsida (gröna rutan ovan).