Nätverk och samverkan

Att driva och skapa nätverk är ett viktigt verktyg för att skapa förändringsprocesser i samhället. Energikontor Syd deltar i eller driver ett flertal nätverk, både regionalt, nationellt och internationellt.

Nätverk vi driver

Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Genom att samordna regionala insatser och resurser blir det lättare att uppnå goda resultat.

Kontaktperson: Tommy Lindström

Till Biogas Sydosts hemsida

 

Biogas Syd

Biogas syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. 

Kontaktperson: Sabine Täuber

Gå till Biogas syds hemsida

 

Energi- och klimatrådgivarnätverket i Syd

Energikontor Syd samordnar och utvecklar energirådgivarna i Skåne, Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län, är ett stöd i arbetet och förmedlar ny information, bland annat från Energimyndigheten. Genom de träffar som kontinuerligt arrangeras skapas ett kompetensnätverk runt energi- och klimatfrågor. Målet är att skapa en fungerande energi- och klimatrådgivning i alla kommuner, en resurs som kommuninvånarna väl känner till och som utnyttjas.

Kontaktperson: Anna Torshög, Matilda Gradin och Roger Gunnarsson 

Mer information om energi- och klimatrådgivarna i Syd

Biogas Sydost logga

 

 

 

Biogas Syd logga

 

 

 

 

 


Nätverk vi deltar i

Klimatsamverkan Kalmar

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionen, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen. Läs mer
För mer information, kontakta Christel Liljegren eller Tommy Lindström.

 

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge är ett nätverk som bildats för att främja klimatarbetet i Blekinge genom möjlighet till större samsyn, erfarenhetsutbyte och samordning. Genom samverkan kring  klimat- och energifrågor och gemensamma mål ska Blekinge bidra till att nå Sveriges klimatvision – inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Besök Klimatsamverkan Blekinges hemsida.
För mer information, kontakta Christel Liljegren, Anna Månsson eller Annika Öberg

 

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati. Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Besök Klimatsamverkan Skånes hemsida. Nu finns Klimatsamverkan Skåne också på Facebook och LinkedIn!
För mer information, kontakta Christel Liljegren eller Gustaf Wiklund.

 

GreenAct Kronoberg

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen. Besök hemsidan greenactkronoberg.se

Kontaktperson: Pierre Ståhl.

 

ManagEnergy

ManagEnergy syftar till att hjälpa aktörer från den offentliga sektorn, och deras rådgivare, vilka arbetar med energieffektivitet och åtgärder för förnybar energi på lokal och regional nivå. ManagEnergy gör detta genom riktad kapacitetsuppbyggnad och nätverksmöten, samt genom sina olika online-resurser och marknadsföringsaktiviteter .

Läs mer på ManagEnergys hemsida.