Kunskapsbank

Ordlista drivmedel & fordon

Publicerad: 2020-05-19


Ordlista drivmedel & fordon

B

B100 – Biodiesel bestående av ren FAME. Används i anpassade motorer för tunga fordon.

 

Biodiesel – ett samlingsnamn för FAME och HVO. Biodiesel används som inblandning i diesel och som ren biodiesel.

 

Biodrivmedel – Ett förnybart drivmedel producerat av biomassa.

 

Biogas – Huvudsakligen metan som framställs genom rötning av biologiskt nedbrytbart material, exempelvis slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall. Kan efter uppgradering användas som drivmedel.

C

CBG - förkortning för Compressed biogas, dvs det vi i dagligt tal kallar biogas.

D

Drop-in bränsle – Bränsle som kan användas i höga inblandningar i bensin eller diesel utan att modifiera motor eller bränslesystem. HVO och syntetisk diesel eller bensin baserade på Fischer-Tropschmetoden är exempel på detta.

E

E85 – Drivmedel bestående av ca 85 volymprocent etanol och resterande andel bensin. E85 kan användas som bränsle i fordon med en så kallad bränsleflexibel motor (FFV).

 

ED95 – Etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Används i tunga lastbilar och bussar.

 

Elbil – Sammanfattande begrepp för fordon med batteri som kan laddas via elnätet.

 

Elhybrid – Fordon som kan tankas och köras med ett drivmedel, men som även har ett batteri eller en kondensor för energilagring samt en elmotor som hjälper till vid accelerationer och stadskörning. Kan inte laddas från elnätet.

   

F

FAME – Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

 

Fischer-Tropschmetoden - Metod för att utvinna syntetiska, kolvätebaserade drivmedel och kemikalier ur andra råvaror än olja. Processen omvandlar syntesgas som fås genom förgasning av råvara som innehåller grundämnena kol och väte, till längre kolväten, främst i  flytande form.

 

Fordonsgas – Drivmedel bestående av naturgas och/eller biogas. Används i personbilar med ottomotorer som även kan drivas med bensin (bi-fuel). Kan även användas i tunga fordon med ottomotor eller dieselmotor, med diesel för tändning av gasblandningen.

 

Fossila drivmedel – Drivmedel av fossilt ursprung, dvs. som tillverkas av råolja (bensin och diesel), naturgas eller kol.

H

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen.och som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Bränslet är baserat på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid

L

Laddhybrid – Elfordon där batterierna laddas med elström från nätet, men som även är försedd med en förbränningsmotor. Förkortas PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

 

LBG - Liquefied Bio Gas. Flytande biogas, förvaras/distribueras vid ca -162° C. Kan tankas i flytande form eller återförgasas och användas i gasform.

 

LNG -  Liquefied Natural Gas

 

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.

V

Vätgas  - kan framställas av alla möjliga slags energikällor. I Norden finns en överenskommelse om att all vätgas till fordon ska framställas från förnybara energikällor. Generellt köps grön el in och används i elektrolys. Bränsleceller är energiomvandlare som förvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet.

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat