Kunskapsbank

Platsbesök: Nattvandra – ett bra sätt att börja spara energi

Publicerad: 2022-05-31


En metod som ger en ögonöppnare för energibesparing

Platsbesök: Nattvandra – ett bra sätt att börja spara energi

Energikontor Syd har lång erfarenhet av att göra platsbesök för att hjälpa företag eller offentligsektor att hitta energitjuvar. 

 


Om nattvandring

En nattvandring är en energikoll (energirondering, energigenomgång) av en verksamhet när den är stängd (kväll, natt, morgon eller helg), i syfte att upptäcka potentiella energiförluster – det vill säga energi som används fastän det inte behövs.

 

Nattvandringen behöver inte utföras mitt i natten trots namnet. Det räcker med att den dagliga verksamheten är stängd och att inga kunder finns kvar i lokalerna. En nattvandring är mindre detaljerad än en energianalys och ger en ögonblicksbild av energianvändningen. Nattvandraren utför energikollen under ett par timmar och resultatet blir en grov uppskattning av besparingsmöjligheter. Nattvandringen rekommenderas att upprepas årligen och att användas som en del av verksamhetens energi- och miljöpolicy och kan ses som en förstudie som främjar en uppföljning med mer detaljerad precision.  
 

Före nattvandringen

Minst ett års energistatistik samlas in och analyseras för att bedöma hur mönstret för energianvändningen ser ut vid olika tider på dygnet, vecka, månad och år. Mer information om verksamheten behövs för att förstå aspekter såsom elanvändning på timnivå och styrprocesser, inklusive arbete som redan pågår för att minska energianvändningen. Läs mer om att inventera energianvändning.  

Under nattvandringen – ett vandrande energiråd Nattvandringen görs när det är stängt, det kan vara tidigt på morgonen, en söndag, eller sent på eftermiddagen. Tiden spelar ingen roll men för att upptäcka onödig energianvändning bör den göras när verksamheten är stängd för att kunna identifiera vanliga orsaker som leder till onödig energianvändning
 

En nattvandring är en energikoll av en verksamhet när den är stängd (kväll, natt, morgon eller helg), i syfte att upptäcka potentiella energiförluster – det vill säga energi som används fastän det inte behövs. 

Vi går igenom följande funktioner: 

  • Belysning - styrning och tekniska möjligheter till förbättringar 
  • Värme och komfortkyla – användning och tids- och temperaturinställningar, värme och kyla samtidigt på samma ställe 
  •  Ventilation - användning och tidsinställningar och hur detta fungerar med värmesystem 
  • Elektrisk utrustning - möjlighet till tidsstyrning, inställningar på kylanläggningar 
  •  Användarbeteende 
     

Efter nattvandringen:  

Resultaten sammanfattas i en kortfattad rapport och presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med ett förslag på handlingsplan som omfattar kostnadsfria åtgärder, åtgärder som kräver en mindre investering och åtgärder som är mer kapitalkrävande samt förslag på besparingar som kan uppnås. En användbar metod är att presentera investeringar relaterade till avkastning på investeringen eller som livscykelkostnad (LCC). 

 

Ett gott råd är att utbilda de anställda för att även de ska kunna bidra till en minskad energianvändning.

Ett halvår efter nattvandringen rekommenderas det att göra en uppföljning för att följa upp handlingsplanen för att bedöma om det finns mer att göra. 

 

Vissa saker kan man åtgärda snabbt och enkelt direkt, vissa kräver lite mer planering och kanske en större investering och/eller förändring. Den större delen av besparingarna kan uppnås genom praktiskt taget inga investeringar eller små investeringar med korta eller ganska korta återbetalningstider (upp till 3 år), som normalt är relaterade till beteendeförändringar, förändringar i rutiner och bara en ökad medvetenhet hos personal och ledning. 
 

Se även vår film om nattvandring från 2015. 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se


  • Night Hawks

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat