Användbara länkar till branschorganisationer


Biobränsle

Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem. Svebios fokus är bioenergi. 

Pelletsförbundet är en branschorganisation med anslutna medlemmar som i första hand tillverkar utrustning, bränsle och gör installationer.
 


Borrföretag

Borrföretagen i Sverige är en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer som bland annat arbetar med borrning av energi- och vattenbrunnar, grundläggningsborrning, prospektering samt markundersökningar.
 


Elinstallationer

Hitta ett registrerat elföretag. Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister.
 


Energikonsult

Hitta certifierade energiexperter på boverket.se. Dessa experter gör exempelvis energideklarationer och energikartläggningar. Du kan till exempel söka efter de experter som finns i just ditt län eller på din ort.
 


Energitjänster

Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) är en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. 
 


Fjärrvärme

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.
 


Fönster

Glasbranschföreningen. Förening för bland annat glasmästerier som utöver vanliga fönster hanterar, energi- och isolerglas med mera.
 


Gas

Energigas Sverige är organisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. De har en lista över alla auktoriserade gasinstallationsföretag som finns i Sverige.
 


Isolering

Lösullsentreprenörerna är en förening där medlemmarna är specialiserade på lösullfyllnadsentreprenader. De använder sig av system och certifieringen Behörig Lösull, vilket innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Svensk Isolering är branschorganisationen för företag som marknadsför isoleringsmaterial baserad på cellulosa. Medlemmarna i Svensk Isolering tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av cellulosa. Cellulosa är ett isoleringsmaterial som tillverkas av träfiber eller returpapper.

Swedisol är en branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. 
 


Solenergi

Svensk Solenergi representerar de företag och intuitioner som arbetar med utveckling, forskning, utbildning, produktion, konsultation, installation och försäljning inom området solenergi.
 


Solskydd

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.
 


Tak och tätskikt

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. Medlemsföretagens gemensamt huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten.
 


Ventilation

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige - tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.

Sveriges Skorstensfejarmästare Riksförbund är en branschförening för sotare, sotningsföretag arbetar ofta även med ventilation.
 


Ventilation, VVS, vatten, el- och teleteknik

Installationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som har anslutna medlemmar inom elteknik, VVS-teknik, VS (rör), ventilation, teknisk isolering samt kyla. Organisationen är en sammanslagning av före detta VVS Företagen och EIO, elektriska installatörsorganisationen.
 


Vindkraft

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.
 


Värmepumpar

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. SKVP bevakar våra medlemmars intressen och driver frågor som är viktiga för vår bransch.