Projekt kan finansiera extra insatserDekorativt element.

Att söka projekt för specifika insatser möjliggör genom projektmedlen åtgärder som det annars kanske inte finns utrymme för i den ordinarie verksamheten och inom den ordinarie budgeten. I EU och i Sverige finns flera olika program med syfte att stödja övergången till ett hållbart energisystem genom att finansiera projekt som genomför det programmen syftar till. Oftast är det innovativa projekt vars erfarenheter andra kan ha nytta av som finansieras. Projekten kan vara innovativa på olika sätt; innovativt partnerskap, innovativa system där delarna redan är vanliga produkter, nya metoder för kampanjer etc. Projektmedlen kan sökas genom så kallade utlysningar som publiceras i de olika programmen, några finns samlade här.

 

Så här kan vi hjälpa till

Energikontor Syd kan vara behjälplig vid ansökningar. Vi har bevakning över utlysningar, vidarebefordra projektinbjudningar, hjälpa till att bedöma projektidéer, om finansiering är möjlig och var det skulle kunna passa.  Våra ägare kan även anlita Energikontor Syd för att utveckla projekt och skriva ansökningar. Ägare kan göra detta utan upphandling.

 

Så här jobbar Energikontor Syd

Verksamheten är till 95 % baserad på projektmedel som vi ansöker om hos nationella och regionala svenska myndigheter samt olika EU-program. Genom projekten får Energikontor Syd finansiella resurser för att arbeta med energi- och klimatfrågor, samt ge våra ägare och andra aktörer möjlighet att tillsammans med oss ansöka om egen finansiering.

 

Självklart ska allt vårt arbete leda till att vi tillsammans når uppsatta energi- och klimatmål. Ser ni behov av en insats inom ett visst område så tveka inte att kontakta oss!

 

Intyg om stöd - tack för din hjälp! 

När Energikontor Syd ansöker om projekt är det ofta viktigt att visa att det finns stöd för projektet och att det är i linje med mål och prioriteringar i regionen eller i enskilda kommuner. Detta görs med ett intyg som har olika benämningar men ungefär samma innebörd. De kan till exempel heta Avsiktsförklaring, Letter of Support eller Letter of Intent. Det kan innebära olika grader av engagemang till exempel att stödja idén, att aktivt delta i projektet, att delta i utbildningar eller att ta emot informationsmaterial.