Livsmedelsbutik

En butik som lagerhåller, förvarar och saluför livsmedel. 
 
En hållbar livsmedelsbutik med mindre energiförbrukning
Du som driver en livsmedelsbutik är helt beroende av elenergi och är därmed en stor energikonsument. Din butik är utrustad med ett ventilations-, belysning, och vattensystem, kylar och frysar och det kan vara svårt att få en överblick på hur elen används.
Genom att ta ett steg i taget ökar din kunskap och din energiresa kan få en bra början för att sedan sluta med att du medvetet använder din energi smartare och skapar möjlighet för en ökad livskraftighet för din verksamhet. 
 
För vem?
För dig som är ägare av, eller chef på, en livsmedelsbutik.
 
Vad du får
Enkla gör-det-själv tips som ska hjälpa dig att komma igång med fokus på: 
 
 • kyla (livsmedelskyla och komfortkyla)
 • belysning
 • ventilation och värme
 • klimatskal
 • vatten
Det finns många fler insatser och åtgärder du kan göra utöver dessa.
 

Påbörja din Energiresa

 
Steg 1. Få kontroll på er energianvändning 
 
Steg 2. Ta bort onödig energianvändning
 
Steg 3. Använd din utrustning på bästa sätt 
 

Fördjupa dig i Energiresans steg här

🌱 Ta hjälp av oss på Energikontoret för att ta nästa steg!
Filtrera sidans innehåll för att hitta det du söker

Generellt sagt går hälften av butikers energi till kylar och frysar, en fjärdedel till belysning och resten till ventilation, uppvärmning och övrigt. De allra flesta butiker kan göra mindre eller större energisparåtgärder. En del åtgärder kostar ingenting, för en del får man göra investeringar. Med olika energibesparingsåtgärder kan man minska butikens energinota med en fjärdedel.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

 

Klimatskal

Ditt "klimatskal" består av dina väggar, tak, golv, dörrar, fönster, portar mm. Syftet med klimatskalet är att skapa en hälsosam innemiljö och behålla det inomhusklimat du önskar.

Ett varuintag kan släppa in stora mängder kyla och fukt och släppa ut dyr uppvärmd inomhusluft. Men genom att skapa nya rutiner och genomföra enklare tillägg kan du minska energianvändningen.

 

Portar och luftridå

Dåligt fungerande rutiner med portar resulterar i onödig ventilation med ökat värmebehov på vintern samt ökad fukthalt på sommaren och hösten men även korsdrag genom hela butiken. Gå igenom med personalen hur ni skapar en bra rutin för detta.

 • Undvik att öppna porten helt om det inte behövs.

 • Se till att in- och utlastning från kylda utrymmen går snabbt.

 • Snabbrullport kan installeras om det är mycket spring ut och in.

 • Kontrollera att snabbrullportar fungerar.

 

Luftridå

En luftridå måste ha en kraftig luftstråle för att fungera.

Kontrollera att eventuella filter är rena. Rengör eller byt vid behov och gör det till en rutin att kontrollera luftfiltret var tredje månad.

Kontrollera lufttemperaturen
 

Temperatur i vindfång

En för hög temperatur i vindfång ökar energiförlusterna ut genom entrén. Kontrollera att rumstemperatur i vindfång inte överstiger 15-16°C.
 

Solavskärmning

Markiser och jalusier är en effektiv metod för att begränsa solinstrålningen. Persienner och gardiner är enklare men inte lika effektiva. Kontrollera att befintlig solavskärmning används.

Uppvärmning

Som butiksinnehavare kan man göra en del åtgärder för att minimera butikens uppvärmningsbehov. Genom att se till att dörrar, portar, fönster är stängda elimineras onödiga värmeförluster. Kan man sänka temperaturen en grad inomhus minskar uppvärmningsbehovet med cirka 5 procent. I förråd, trapphus och källare är riktvärdet cirka 10-17 °C och i garage 8-10 °C.

Energianvändningen minskar med 5 procent för varje grads sänkning.

Dessutom kan inomhusklimatet efter temperatursänkningen upplevas som bättre

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

klimatskal, temperatur

Ventilation är nödvändigt för ett behagligt inomhusklimat. Fukt, lukt och föroreningar måste transporteras bort och frisk luft ersätta den gamla luften. Ventilationen sker ofta genom ett mekaniskt till- och frånluftssystem med eller utan återvinning. Mekanisk ventilation kan man styra, självdragsventilation är svårare att bemästra. Som butiksinnehavare kan du spara el och värme genom att se till att ventilationen är anpassad efter öppettider och behov. Programmerbara årsur gör det möjligt att skilja dagarna efter öppettiderna. Fördelen är att man då enkelt kan minska luftflödet under tider då butiken är stängd. 

 

Luftkvalitet inomhus

 

Luftkvaliteten inomhus beror på många faktorer, men man använder ofta CO2-halten som indikator för adekvat ventilation.

Personer som vistas i ett rum andas ut koldioxid (CO2), ju aktivare de är desto mer. Även frisk luft innehåller CO2, cirka 400 ppm (miljondelar; parts per million). En ppm är 1/10000 av en procent. Inomhusklimatet anses ha låg kvalitet om halten är högre än 1000 ppm (Europastandard EN13779). Ventilationssystemets energianvändning ökar snabbt med motorns hastighet, men en acceptabel kompromiss är att ligga så nära 1000 ppm som möjligt.

 

Hur du mäter CO2-halten

 

Det är enkelt att mäta CO2-halten i en butik. Tyvärr kan CO2-mätare vara ganska dyra i inköp.

En alternativ mätmetod är att mäta luftflödet (l/s) med t.ex. en anemometer, eller helt enkelt läsa av värdet från ventilationssystemets kontrollenhet. Det rekommenderade värdet 1000 ppm motsvarar 7,8 l/s per person. Andra siffror kan läsas av i ett diagram (se avsnittet Energisparfaktorer enligt fysiken). Med ett uppskattat genomsnittligt antal personer i lokalen kan man beräkna rekommenderat värde för luftflödet (l/s).

En del ventilationssystem har bara stegvis inställning, t.ex. snabb och långsam luftomsättning. Då kan man börja med att undersöka om det räcker med långsam luftomsättning, eftersom det ger möjlighet till stora energibesparingar.

När utomhusluft som är 1–2 grader kallare än temperaturen inomhus förs in uppifrån taket kommer den att sjunka nedåt och blandas med inomhusluften.

 

Optimera ventilationssystem

 • Anpassa tiden i drift till att 50 % av personerna vistas i lokalen. Det betyder att man startar ventilationen när 50 % av de som vistas i lokalen har kommit på morgonen, och stänger av den när 50 % har lämnat den på kvällen.

 • Sätt temperaturen för inkommande luft till 1 grad under önskad morgontemperatur. 

 • Minska luftflödet om det är möjligt att välja hastighet på fläktarna.
   

Exempel

Minska driftstiden. Om ventilationssystem är igång 8 timmar per dygn i stället för 10 timmar, är energisparfaktorn 2/10 = 1/5 eller 20 %.

Sänk temperaturen på inkommande luft. Om utomhustemperaturen i genomsnitt är 9 °C, och den inkommande luftens temperatur sänks från 20 °C till 19 °C, är energisparfaktorn 1/(20-9) = 1/11 eller 9 %.

Minska luftflödet. Om luftflödet minskar med 10 %, är energisparfaktorn för el 1 - 0.93 = 27 %. Därtill kommer ytterligare besparing på 10 % för uppvärmning av luften.

 

Luftfuktighet

 

Ett stort tillskott av uteluft sommar och höst ökar påfrysningen. Varm och fuktig luft i butiken är den största orsaken för påfrysning i kylar och frysar.

Notera det eventuella kondensproblemet på diskar under sommar och höst. Detta är ett tecken på onödigt stort uteluftsflöde. Ridåaggregatet bör gå även sommartid för att hålla den varma och fuktiga luften utanför.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

luftfuktighet, luftkvalitet, ventilation

 

Är dina dörrar och portar täta?

Kolla hur täta dina dörrar och portar är.

• Isolera mellan ramen och väggen om det saknas eller är dåligt med isolering

• Se över de lister som ska sluta tätt när dörren eller porten är stängd, byt ut de som är slitna och trasiga

⚡ TIPS: I många kommuner kan låna en värmekamera på biblioteket, eller så kan du ta kontakt med oss på Energikontoret så kan vi hjälpa dig.

 

Behåll dina varor kalla 

Om dina varor hinner värmas upp mellan avlastning och inlastning i kylar och frysar kommer du behöva tillföra energi för att sänka deras temperatur igen.

⚡Genom att behålla deras temperatur kan du alltså spara mycket energi, men en obruten och temperaturkontrollerad leverans är så klart mycket viktigt ut hållbarhets- och säkerhetsperspektivet. Behåll dina varor kalla om dina varor hinner värmas upp mellan avlastning och inlastning i kylar och frysar kommer du behöva tillföra energi för att sänka deras temperatur igen.

 

Kontrollera frysrummets täthet

Automatisk alternativt manuell avstängning av luftkylare bör ske då dörrar öppnas. Varje öppning innebär förluster och isbildning. Dessa minskar om luftkylaren stängs av när dörren öppnas. De viktiga tätningslisterna runt dörrar nöts ganska hårt. Frysrumsdörren är ofta stor och när denna öppnas rasar den tunga, kalla luften ut samt varm, fuktig luft kommer in, det vill säga det sker ofrivillig luftväxling.

Kontrollera tätningslisternas täthet. Installera plastremsor (så kallade stripes) eller luftridå i dörröppningen för att begränsa ofrivillig luftväxling och kontrollera att dessa fungerar. Kontrollera att fläkt stängs automatiskt alternativt att butiken har rutin påmanuell avstängning och igångsättande. Använd timers!

 

Lock på frysgondoler


Lock på frysgondoler ger ett bra isoleringsskydd för att undvika att värme läcker in. Besparingen är upp till cirka 50 procent eller 2 500 kr/m/år för frysgondol med mittutblås. Besparingen är upp till 4 000 kr/m/år om inte ens nattgardiner fanns innan lockmontage.

 

Pulsning av sarg- och karmvärme på frysdiskar

Sarg- och karmvärme används för att undvika kondensbildning i diskarna. Normalt går sarg- och karmvärme 100 procent under året trots att den bara behövs cirka 40 procent av året. En behovsanpassad styrning av dessa värmetrådar minskar elförbrukningen jämfört med en i konstant drift. Uppskattad besparing för frysgondol
cirka 700 kr/m/år och frysskåp cirka 1 500 kr/dörr/år (beräknat på 1 kr/kWh).
Att göra
Montera behovsanpassad styrning av värmetrådarna. Montera en film invändigt på dörrarna, det medger besparing upp till cirka 2 500 kr/dörr/år inkl. behovsstyrning. Denna film reducerar samtidigt imma på dörrarna.

 

Hantering av kylda kollin

För både frysta som kylda produkter gäller att ju mindre förpackningen är desto snabbare sker temperaturhöjningen. Hitta bra rutiner så ni kan prioritera att lasta in kylda varor i små förpackningar först.

 

Sektionera och dela upp

Genom att skapa olika tempererade zoner i din anläggning kan du spara energi och förlänga hållbarheten för dina varor. Sanktioneringen leder till att;

• Varorna inte värms upp lika fort genom att de i första steget hanteras i ett svalare rum

• Du minskar att kallras och drag från portar och dörrar tar sig in i dina uppvärma lokaler

 

Skapa en enkel luftsluss, ett mottagningsrum

• genom att sätta upp en isolerad vägg

• genom att sätta upp en plastridå som avskärmning

• med plastridå fram för porten eller dörren hindrar kalluft från att blåsa in på vintern och varmluft på sommaren.

 

⚡ TIPS: Att få bort fossila drivmedel, att effektivisera varutransporter samt minimera tomgångskörning är mycket viktiga delar för att minska din verksamhets negativa påverkan på vårt klimat. Kan dina avtal, beställningsrutiner eller rutiner för i- och utlastning förbättras för att bidra till en hållbar utveckling?

Läs mer under Hållbara Transporter - tex om Samordnad Varudistribution.

 

Inga quick-fixes men det kan vara bra långsiktiga investeringar

⚡Genom att installera en luftridå kan du minska värmeläckage från stora portar och entréer.

⚡Genom att komplettera din fastighet med ett lasthus som består av en lastbrygga, väderskydd och tätning samt en port kan du skapa en mer energieffektiv miljö för in- och utlastning av kollin och varor.

 

Vid livsmedelshantering är det extremt viktigt att dina kylar och frysar håller rätt temperatur. Kontrollera, mät temperaturen i alla kylar och frysar. Livsmedelsverket skriver att temperaturerna måste mätas eller läsas av i alla kylar och frysar minst två gånger per dag.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

frysgondoler, frysrum, varuhantering

Belysningen svarar för cirka en fjärdedel av butikens totala elanvändning. Belysningen finns i butikerna i tre huvudgrupper: allmän-, accent- och utomhusbelysning. Belysningen har en indirekt påverkan på energibehovet genom klimatisering (ventilation, komfortkyla och uppvärmning) och livsmedelskyla. Inräknar man denna påverkan svarar belysningen för mer än 30 procent av butikens energianvändning.

 

Byt ut och ta bort

 

Byt ut gammal utrustning mot ny. Teknikutvecklingen har gjort stora framsteg inom belysningsområdet och det finns bättre och energieffektivare lösningar idag än för 10 år sedan. Mer ljus för pengarna!

Byt ut: Byt ut glödlampor mot lampor märkta Energiklass A. Ersätt spotlights med ledlampor.

Ta bort. Ta bort lampor, t.ex. glödlampor eller gamla T8 lysrör.

Välj ljusa färger. Måla rummet i ljusa färger nästa gång.

Sänk belysningsnivån. Minskning med en lux från Li sparar 100/Li %.

Byt ut gamla lampor. Byte till lågenergilampor från glödlampor sparar 75 %, och till ledlampor sparar 80 %.

Byt ut gamla lysrör. Byte av T8 lysrör (diameter 26 mm) till T5 (16 mm) minskar upp till 35 W per lysrör.

 

Reglering av belysning

 

Se till att det lyser när det ska lysa och är släckt när det inte behövs belysning. Gör det enkelt att reglera belysningen efter behovet med lättillgänglig styrutrustning, eller styr belysningen automatiskt. Det finns olika sätt att reglera belysningen:

 • Manuellt släcka Av/På med knapprar och dimrar

 • Timer

 • Automatisk släckning

 • Skymningsrelä

 • Rörelsevakt eller närvarodetektor
   

Belysningsnivå 

 

Det finns inte samma belysningsbehov överallt. Se till att det finns möjlighet till sektioneringsmöjligheter utifrån behovet. 

 • Dela upp belysningen i zoner

 • Automatisk styrning av belysningsnivån

 • Dagsljusreglering

 

Det lönar sig

 

En central slutsats är att betrakta investeringarna i ett livscykelperspektiv som beslutsunderlag. I beräkningen bör man ta hänsyn till:

 • Grundinvesteringen

 • Återbetalningstiden

 • Livslängden

 • Drift - & underhållskostnader

 • Prisutveckling

 • Kalkylränta

 • Energipriser

 • Restvärden

 

Brinntider – belysning i kyl- och frysdiskar

I diskar med belysning på varje hyllplan utgör belysningen cirka 10-15 procent av diskens totala energianvändning. Belysning i diskarna utgör cirka 8-10 procent av livsmedelskylans totala energianvändning. Motoriserade nattgardiner styrs ofta via belysningen i disken, det vill säga när belysningen tänds åker även nattgardinerna upp. Därför har belysningens brinntid stor påverkan på butikens energianvändning. Begränsa tiden för tänd belysning i kyl- och frysdiskar till öppettider.

 

Ljuskällors kvalitet

Det är viktigt att tänka på att rengöra armaturers reflektorer, frontglas, bländskyddoch utsida eftersom de då sprider ljuset bättre samt får bättre kylning. Ljuskällortappar successivt i ljusflöde. Detta innebär att ljuskällan ger med tiden mindre ljus för kunderna och varorna men energianvändningen minskar dock inte.

 

Att göra

Kontrollera att armaturerna är rena. Kontrollera att ljuskällor inte är nedsvärtade eller lyser med färgskiftningar samt att de inte slocknar och självtänder i cykler på grund av risken för skador och brand. Byt ut ljuskällor regelbundet för att bibehålla ljusanläggningens energieffektivitet. Överväg att teckna ljusserviceavtal där det ingår rengöring armaturer, riktning av belysningen och byte ljuskällor. Det ”säljande” ljuset ska alltid fungera optimalt.

 

Placera och använd belysningen rätt

Kyl- och frysdiskar påverkas kraftigt av starka ljuskällor som riktas in i diskarna, speciellt de varor som ligger närmast kunden i kyl- och frysdisken. I värsta fall fungerar ljuskällan som en infravärmare dels i form av förhöjda yttemperaturer på livsmedlen men även med ökad energianvändning.

 

Att göra

Utrusta armaturen med strålningsskydd alternativt byt ljuskälla och/eller armatur. Kontrollera det verkliga behovet av spotlights, ersätt dessa gärna med riktbara lysrörsarmaturer som dessutom ofta är väsentligt mycket billigare än spotlights.

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

belysning, 


Maskiner och apparater som är hela, rena, smorda kan prestera mycket bättra och leverera ett bättre resultat.

⚡ Att tänka på: damm och ludd som inte rensas bort kan öka brandrisken.

⚡ TIPS: Ha instruktionsboken nära tillhands, eller kopiera av sidan om löpande underhåll och förvara när dina maskiner - det ska vara lätt att göra rätt!

⚡ TIPS: Ta fram ett underhållschema med tydlig instruktion för rengöring för varje enskild maskin och utrustning.

⚡ TIPS: Ta fram ett avfrostningsschema, vid behov får du göra anpassningar efter säsongens skiftningar.

 

Det sparar inte energi men vattenkranen till disk- och tvättmaskin kan med fördel stängas av när maskinen inte används, för att minska risken för vattenskador. 

 

Att göra då & då.. dvs rätt så ofta

 

• Kylar

o Rengör regelbundet, både på utsidan och insidan.

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

o Kontrollera funktionen hos dörrstängare till kylrum.

• Frysar

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick.

o Kontrollera funktionen hos dörrstängare till frysrum.

• Daglig rengöring av diskmaskinen

o Spola rent maskinen

o Rensa silar och filter, kolla så spolarmarna inte är igensatta

o Kalka av vid behov

o Rengör luckorna och torka av maskinen på in och utsidan

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

• Tvättmaskinen

o Rensa filter

o Kalka av vid behov

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

• Torktumlaren och torkskåp

o Luddfilter i ska rensas efter varje tumling eller torkning

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

• Maskiner som värmer vatten

o Kalka av och gör rent kaffebryggare, vattenkokare m.m.

• Ugnar och fläktar

o Rengör ugnens fläktar och andra viktiga delar

 

Luftvärmepump

o Rengör filter minst en gång i veckan

• Ventliation

o Rengör filter och värmeväxlare regelbundet i ventilationsaggregatet. Ger bättre värmeåtervinning.

• Armaturer och toaletter

o Minst en gång i månaden bär du se över dina krabar och toaletter och åtgärda eventuellt läckage.

 

Några gånger per år

 

• Frysar

o Frosta av frys regelbundet, eftersom isen hindrar kylan att sprida sig rätt och frysen måste jobba längre tider.

o Självavfrostande maskiner sköter detta själva.

o På vinterhalvåret är behovet av avfrostning mindre, dock är det vanligt att avfrostning sker lika ofta året runt, var därför uppmärksam med dessa avfrostningar, kanske räcker ett färre antal? Läs instruktionsmanualen och se om du kan styra avfrostningstiderna enligt tidstariffen.

• Kyl- och frys

o Ta bort damm och smuts från slingor på maskinens baksida

 • Kondensorn ska hjälpa till att kyla kompressorn och fungerar inte om den är full av damm - kolla i din instruktionsbok hur du gör detta

o Hyllplanen kan tas ut och rengöras i diskmaskinen

• Beställ service av pumpar, pannor och värmeåtervinningsaggregat

• Torka rent luftdon, torka och rensa tilluftsventiler

• Rör i lokalerna

o Säkerhetställ att kylda och värmda rör är isolerade, kolla igenom hles systemet då det många gånger saknas isoleringen bitvis.

o Om kylda rör inte är isolerade riskerar du att få kondensutfällning.

 

För dig med kylrum - om kondensorn är väldigt varm eller startar ovanligt ofta kan detta vara en tydlig indikation på att den inte fungerar som den ska ock kostar dig mycket pengar i onödan.

 

Inför vintern

• Kolla så värmen kan flöda fritt från dina värmekällor

• Städa bakom radiatorer

• Lufta vattenradiatorer, fyll på vatten i systemet om det behövs

• Se över och gör rent luft/luft värmepump

• Kolla tätning kring ventiler, fönster och dörrar, byt eller komplettera om det behövs

• Kolla inställningar på värme, ventilation och anpassa efter årstid

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

frysar, luftvärmepump, utrustning, 

Alla apparater som inte är avstängda med strömbrytaren drar energi när de står i standbyläge. Datorer, skrivare, faxar, kopiatorer och annan kontorsutrustning förbrukar energi även i tomgångsläge. Samma gäller för strömförbrukande utrustning som kycklinggrill, pantmaskiner och spelautomater m.m.

Denna typ av utrustning ska i största möjliga utsträckning stängas av när de inte används.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

Genom att göra en rundvandring i butiken då kunder och personal gått hem kan onödig energianvändning lätt observeras. Det är vanligt att belysning står på, att kyl- och frysdiskar är otäckta, att ventilationen går för fullt, att kontorsutrustning inte är avstängd osv. Den energi som används under natten kallas tomgångsförbrukning och bör inte vara mer än 50 procent av den energiförbrukning som sker då butiken är öppen. Notera de energiförbrukare som går i onödan och se till att de stängs av

fortsättningsvis. Minst två gånger om året bör man göra motsvarande kontroll, lämpligast av den första personen som kommer till butiken på morgonen.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

nattvandring,

Att stimulera personalen till en ökad energimedvetenhet och ge dem motivation att verka för en effektivare energianvändning kan vara den enskilt viktigaste åtgärden i butikens energiarbete.

Uppmuntra t.ex. genom ett lönepåslag, en utbildningsdag eller en tårta. Andra sätt kan vara att ha en förslagslåda och utse månadens bästa energispartips.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

utbilda personal, 

Ställ en fråga till oss