Nyhetsarkiv januari 2023

Skattebefrielse för biogas - uppdatering

Medans intresset för användning och produktion av biogas är rekordstort händer det saker på EU-nivå (igen). Strax innan jul fick vi information om en dom från EU Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030. Domen är ett resultat av den talan som det tyska företaget Landwärme GmbH väckte mot EU-kommissionen redan i oktober 2020. Vi infornerade om detta i förra nyhetsbrevet och mer bakgrund finns på Energigas Sveriges hemsida.

Läs mer
Projektet BiogasBoost Sydväst är igång

Från och med januari samarbetar Biogas Syd, Länsstyrelsen Skåne, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad samt SLU Alnarp i projektet Biogasboost Sydväst

Projektet har flera syften: bidra till ökad biogasproduktion i sydvästra Sverige för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning, inte minst inom industrin. Genom insatserna vill vi dessutom bidra till värdeskapande och cirkularitet inom lantbruket samt ökad försörjningstrygghet med biogödsel som kan ersätta importerad, fossil handelsgödsel. Kontakta oss om du vil veta mer eller samarbeta loch följ projektet på BiogasBoost Sydvästs hemsida.  

Läs mer
Lantbrukets restprodukter som biogass...

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp bjöd in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat. Vad finns bortom gödseln? Med talare från Danmark, Tyskland och Sverige pratade vi om generella trender och utveckling kring teknik insamling, rötning och lagring av alternativa substrat. Energimyndigheten pratade om do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas och hållbarhetskriterier och Länsstyrelsen Skåne gav en överblick på biogasansökningar i Klimatklivet. 

Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet