Lidia Salame

Projektledare


Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solcellsprojekt.Tel. 070-477 66 10
lidia.salame@energikontorsyd.se

"Det är viktigt att ständigt jobba mot en långsiktig hållbar utveckling för att minska negativ påverkan på människan och miljön. Genom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor får man en ljusare och tryggare framtid. Som projektledare på Energikontor Syd har jag möjlighet att skapa ett hållbart energisystem, skapa nätverk, sprida kunskapen och driva utvecklingen framåt. "

Det här arbetar med

Arbetar på kontoret i Växjö framför allt med projekt som har byggnader och fastigheter i fokus för energieffektivisering och förnybar energi.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Byggnadsingenjör utexaminerad från Linnéuniversitetet i Växjö. Har sedan starten på sin anställning haft fokus på hållbara byggnader, energimätning och uppföljning i fastigheter och sprida kunskap inom solcellsintegration i byggnader.


Anställd sedan 2017.