André Benaim

Projektledare


Arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi.Tel. 073- 521 14 94
andre.benaim@energikontorsyd.se

"Liksom att äta hälsosamt är grunden för den fysiska hälsan, är förnybar energi grunden för ett hållbart samhälle."

Det här arbetar med

Arbetar bland annat med transportfrågor, t.ex för att öka kunskapen och användningen av lastcyklar, samt med att stödja innovation och utveckling i små och medel företag genom cirkulär ekonomi och ”hållbar turism”.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Andre har en masters inom ”Strategisk Ledarskap för Hållbarhet” och en licentiatexamen om ”Innovation Kapacitetsutveckling och Mätning”. Arbetserfarenheter inom egenmakt, coachning, beteendeförändringsprocesser, samt innovationskapacitet och hållbar utveckling inom olika typer av organisationer.


Anställd sedan 2017.