Jimmy Landegren

Redovisningsekonom


Arbetar med projektekonomi.Tel. 0709-21 60 58
jimmy.landegren@energikontorsyd.se

"Det är en intressant utmaning att jobba med ekonomin i EU-projekt."

Det här arbetar med

Arbetar med ekonomifrågor, främst som projektcontroller.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Kandidatexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet.


Anställd sedan 2009.