Anna Torshög

Projektledare/Regional utvecklingsledare


Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt de regionala utvecklingsledarna.Tel. 0703-061462
anna.torshog@energikontorsyd.se

"Jag älskar att gå från idé till projekt till resultat och att göra det tillsammans med ett team engagerade människor. Drivkraften är att bidra till att göra världen lite bättre för nästa generation."

Det här arbetar med

Samordning och utveckling av de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt nationell samordnare för de regionala utvecklingsledarna på Sveriges olika energikontor.


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Annas bakgrund är miljöinspektör med inriktning energitillsyn samt energi- och klimatrådgivare. Har även arbetat som energistrateg, miljöansvarig och tf miljöchef. Har arbetat med Energimyndighetens program för energi- och klimatrådgivning i olika former sedan 2009.


Anställd sedan 2016.