Vikten av partnerskap framhölls vid internationellt transportseminarium

Publicerad: 2014-04-10

Att skapa partnership mellan intressenter är viktigt för att utveckla trafiksystemet, framhöll Maria Lindholm, Chalmers, som var en av föreläsarna på  seminariet på temat "Planering för hållbar stadslogistik; strategier och åtgärder i små och medelstora europeiska städer".

 

Även representanter för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) , Trafikverket  och European Energy Agency deltog i seminariet. Jenny Karlsson, VTI, informerade om godstransporternas betydelse för miljön. och Alfredo Sanches, European Energy Agency, rapporterade om utvecklingen av miljön i städer. En ökad inflyttning ställer krav på förbättringar av trafiksystem och fordon.

Konferensen var den tredje inom EU-projektet ENCLOSE och hölls i Växjö den 7 april 2014. Projektpartner från städerna Lucca, s'-Hertogenbosch, Trondheim, Burgos, Almada och Dundee deltog och Energikontor Sydost arrangerade. De svenska städerna Malmö och Umeå deltog för att dela med sig av sina erfarenheter från deras verksamhet för att minska miljöpåverkan från transporter. 

Konferensen modererades av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och en representant från Logical Town Association deltog som föreläsare.

 

Läs mer om projektet ENCLOSE.