Stort intresse för gemensamt ägda solceller

Publicerad: 2018-04-25

Bostadsrättsföreningar lärde sig om hur de kan producera energi tillsammans. 

 

23 april arrangerade Energikontor Sydost ett informationsmöte om solceller som gemensamt ägda anläggningar, specifikt riktat till bostadsrättsföreningar. Flertalet intresserade aktörer samlades på Myresjöhus Arena i Växjö för att få lära sig mer om ämnet. Anders Lundgren berättade om bostadsrättsföreningen Lyckansbergs 1,5 år långa resa för att installera en gemensamt ägd solcellspark, något som realiserades för några veckor sedan.  Läs mer om deras solcellsinstallation på svt.se  

 

  


Energikontor Sydost planerar att hålla sådana här informationsmöten i sydostregionen, en gång i kvartalet. Mötena arrangeras inom ramen för satsningen Co2mmunity, vars syfte är att underlätta för människor och företag som vill samarbeta för att bygga gemensamt ägda anläggningar som producerar förnybar energi, exempelvis solceller eller vindkraft.  

Nästa möte är preliminärt planerat till augusti. Håll utkik på vår hemsida!

 

Se presentationer från mötet. 

 

För mer information, kontakta

Johan Milton

Projektledare

 

Tel.0708-10 58 00
johan.milton@energikontorsydost.se

 Pierre Ståhl

Projektledare
 

Tel.070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet