Startmöte för Energinät Blekinge

Publicerad: 2016-05-27

Den 25 maj drog Energinät Blekinge igång med ett uppstartsmöte i Olofström. Nätverket drivs av Energikontor Sydost och deltar gör tillverkande och bearbetande industrier i Blekinge med omnejd.

 

Genom att vara med i nätverket får företagen hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket, berättar Ulf Hansson, VD på Energikontor Sydost och ansvarig projektledare för nätverket.

 

Under uppstartsmötet fick deltagarna träffa Albin Carlén från Energimyndigheten som berättade mer om satsningen på energieffektiviseringsnätverk. De fick även lyssna till Kaj Abbestam, expert inom miljödriven affärsutveckling och med lång erfarenhet av nätverksarbete, och sist men inte minst fick de tillfälle att träffa Claes Eriksson från ÅF Infrastructure som kommer att fungera som nätverkets energiexpert.

 

En långsiktig satsning

Energimyndigheten är projektägare till denna satsning på energieffektiviseringsnätverk som nu startar upp på 40 ställen i hela landet och som ska pågå under 3-4 år. Myndigheten levererar en metodik kring hur nätverken ska fungera, och lägger ut arbetet med att driva dem på de regionala energikontoren. I varje nätverk deltar 8-16 företag.

Huvudsyftet är att effektivisera energianvändningen med minst 15% per nätverk. Liknande upplägg har genomförts i andra länder, exempelvis Tyskland, med mycket gott resultat, berättar Albin Carlén, som är projektledare för denna satsning på Energimyndigheten. Efter att ha deltagit på uppstartsmötet för Energinät Blekinge är han mycket imponerad av gruppens vilja och engagemang och lyfter fram vikten av nätverkande.

 

Att arbeta i nätverk på detta sätt öppnar upp för olika synergier då företag från både samma och olika branscher utbyter erfarenheter. Genom att jobba tillsammans har vi sett att man kan få en stor effektivisering där man sparar betydande resurser.

 

Röster från deltagande företag

Ebba Andrén, VD, Formplast i Broby

Varför deltar Formplast i nätverket och vad har ni för förväntningar?
– Formplast gjorde en genomgång av energiförbrukningen för några år sedan och kunde genom olika åtgärder spara in kostnader, men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Det ska bli intressant att se vad övriga företag har gjort på den här fronten. Hur ser deras resa ut och vad kan vi lära av varandra? Sedan är det självklart väldigt bra att vi genom nätverket får tillgång till en energiexpert för att få stöd med konkreta åtgärder för energieffektivisering.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                              Ebba Andrén, Lena Ovesson och Kristoffer Persson.

Lena Ovesson, miljö-/personalchef, Spring Systems i Torsås

– Spring Systems har jobbat med miljöfrågor länge. Vi är 14001-certifierade, och i den nya standarden blir det särskilt viktigt att arbeta med energieffektivisering. Genom en energikartläggning har vi sett var vi har våra energiförluster, och genom detta nätverk hoppas vi få ytterligare input till var vi kan spara energi. Vi har stora förhoppningar på vårt deltagande i nätverket. När man kommer ihop flera företagare på det här sättet kan man både ge och ta – att lära av varandra, se vad de andra har för utmaningar och inte minst få goda exempel på förbättringar.

 

Kristoffer Persson, delägare, Tre D Mekaniska i Vilshult

Varför deltar Tre D Mekaniska i nätverket och vad har ni för förväntningar?
– När Energikontor Sydost kontaktade oss och berättade om nätverket tyckte vi på en gång att det lät väldigt intressant. Det finns pengar att hämta långsiktigt och arbetet med att spara energi stämmer väl överens med Tre D Mekaniskas miljöpolicy. Vi ser fram emot att få ta del av de andra företagens erfarenheter – hur gör de för att spara och effektivisera energiförbrukningen? Vi har alla olika processer med olika energibehov, och genom utbyte kan vi få nya intryck och idéer kring intressanta lösningar.

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta Energinät Blekinge

Deltagare i nätverket:
AMB, EBP, El-Yta, Formplast, Spring Systems, Stål & Rörmontage, TM Design & Installation, Tre D Mekaniska samt Ytab. Utöver dessa företag finns även Volvo Cars Body Components i Olofström samt Tarkett i Ronneby med i nätverket som inspirationsföretag.

 

Företag som deltar i nätverket får:

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering. 
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

 

För mer information om energieffektiviseringsnätverk och energikartläggning läs här,

eller gå in på Energimyndighetens hemsida.

 

För mer information om Energinät Blekinge,

kontakta Ulf Hansson

 

     

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet