Startmöte för ByggEEss

Publicerad: 2016-05-26

I tisdags var det dags för uppstartsmöte för energieffektiviseringsnätverket ByggEEss, ett nätverk för fastighetsägare i Kronoberg och Blekinge län. Ett 20-tal personer från olika fastighetsbolag var samlade för att diskutera upplägget för det fyraåriga samarbetsprojektet. 

 

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviteten inom små och medelstora företag. Energimyndighetn stödjer därför nätverk som samordnas av de regionala nätverken och länsstyrelserna. 

ByggEEss är ett av fyra energieffektiviseringsnätverk som Energikontor Sydost samordnar. Under tisdagen samlades ett 20-tal personer från olika fastighetsbolag från Blekinge och Kronoberg för ett första nätverksmöte. Deltagarna fick bland annat lyssna på Albin Carlén, projektledare från Energimyndigheten som informerade om bakgrunden till och satsningen på energieffektiviseringsnätverket. Föreläste gjorde också Kaj Abbestam, erfaren expert inom miljödriven affärsutveckling och nätverksarbete.

Under fyra år framåt ska medlemmarna i nätverket ByggEEss samverka och utbyta kunskaper och idéer för att energieffektivisera arbetsprocesserna inom sina företag. Energieffektiviseringsarbetet kommer att behandla allt ifrån företagets energipolicy till praktiska detaljer kring fastigheternas ventilation, varmvatten, belysning, kylsystem m.m för att minska på energiåtgången och därmed bidra till minskade energikostnader och till en bättre miljö.  

 

Medlemmarna i ByggEEss kommer bland annat att få hjälp med att söka stöd för och genomföra energikartläggningar på respektive företag, samt få kontinuerligt stöd i processen att genomföra de åtgärder som energikartläggningarna resulterat i. 

Till hjälp får också nätverket 150 timmars rådgivning av energiexperten Lars Gustavsson från ÅF Infrastructure.

 

Nätverksmöten är planerade att hållas minst tre gånger per år.

Anders Ljungné, fastighetsförvaltare på Nordic Care Holding, ser fram emot samarbetet i nätverket.

 

 - Jag är hoppfull inför det här fyraårsprojektet. Det här nätverket är bra eftersom man får igång samarbetet med andra och kan utbyta kunskaper och tips för att lösa problemen med de energitjuvar som finns. Man kan ju inte komma på allting själv.

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om nätverket ByggEEss, kontakta Stefan Olsson.

 

För mer information om energieffektiviseringsnätverk och energikartläggning läs här,

eller gå in på Energimyndighetens hemsida.