Samordnad varudistribution igång i Karlshamn

Publicerad: 2020-05-07

Den 4:e maj rullade den första leveransen av livsmedel in till distributionscentralen i Munkahus. Dagen efter fick de kommunala köken sin första varuleverans. Det har varit en lång och krokig väg, men tack vare stort lokalt engagemang har nu äntligen den samordnade varudisitrbutionen kommit igång, vilket Katrine Svensson, projektansvarig på Karlshamns kommun, är mycket glad för. 

 

Det har varit en lång process för Karlshamns kommun att komma igång med samordnad varudistribution. Det hela började 2014 med att Energikontor Sydost tog fram en modell för hur samordnad varudistribution skulle kunna byggas upp i Blekinge, med en distributionscentral i västra Blekinge och en östra Blekinge. Det stod klart att Olofström, Sölvesborg och även Bromölla kommun var intresserade av att titta vidare på möjligheterna med samordnad varudistribution i den västra delen, men omständigheterna förändrades.

 

"Ekonomi och skiftande politisk majoritet i kommunerna gjorde att Karlshamn hösten 2018 stod ensam kvar med ambitionen att få igång samordnad varudistribution. Då hade vi en diskussion om vi skulle driva distributionscentralen i egen regi eller om den skulle upphandlas. Det fanns många interna godstransporter som skulle kunna integreras med en intern samlastningscentral." säger Katrine Svensson.

 

GDL sköter central och disitrbution
En viktig politisk drivkraft för Karlshamns kommun har varit att samordnad varudistribution ska bidra till ökad sysselsättning och till att lokala/regionala leverantörer ska få ett ökat intresse för att lämna anbud till kommunen. Därför valde kommunen att upphandla en extern aktör, företaget GDL, som nu ansvarar för distributions-centralen i Munkahus,  samt själva distributionen ut till kommunen. En fast rutt är upplagd för distribution av livsmedel. Till hösten kommer ytterligare minst fem varugrupper att inkluderas i samdistributionen. 

 

"Hur snabbt det går att fasa in fler leverantörer beror både på vilka möjligheter som finns inom befintliga avtal och hur snabbt vi kan få in alla leveransställen i e-handelssystemet." säger Katrine Svensson.
 

Stort politiskt engagemang och lokalt intresse
En anledning till att Karlshamn valde att gå vidare i processen, trots att en upphandling fick avbrytas i och med att en grannkommun drog sig ur samarbetet, är att det har funnits ett blocköverskridande intresse för samordnad varudistribution. Den politiska viljan och lokala förankringen har varit viktiga faktorer. Att arbetsmodellen bidrar till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad möjlighet för fler lokala producenter att lämna anbud, samt fasta leveranstider, har alla varit viktiga delar som drivit 

processen framåt.  En särskild framgångsfaktor lokalt har varit det stora intresset från Karlshamns måltidsservice. Att Karlshamns kommun även kunnat planera för införandet av fler varugrupper än livsmedel för distribution, beror till stor del på att de fått bidrag från Energimyndigheten. Tack vare bidraget kan  kommunen kartlägga alla kommunala leveransställen och dessutom kartlägga potentiella leverantörer i regionen. 
 

Vidare arbete
Det jobb som nu ligger framför kommunen är att jobba vidare med att nå ut till fler aktörer i länet och öka intresset för att lämna anbud. Dessutom ska möjligheterna att inrätta två mikroterminaler ses över.
 

"Tanken är att mikroterminalen ska ta emot leveranser till flera närliggande enheter. Därifrån kan distributionen ske med lastcyklar." säger Katrine Svensson. 

Vill du veta mer om Karlshamns samlastningsmodell, kontakta


Miljöingengör/projektansvarig

Katrine Svensson
0454-56 37 99

katrine.svensson@karlshamn.se

 

 

 

Energikontor Sydost stöttar Karlshamns kommun i arbetet med samordnad varudistribution, via nätverket 
Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution som idag har över 50 medlemskommuner i hela Sverige och som vi driver tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, finansierat av Energimyndigheten.

 

För att veta mer om vårt arbete med samordnad varudistribution, besök ovan hemsida, prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller kontakta projektledare Fredrik Mårdh, Christina Persson eller Olof Moen

 

         

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet