Samlastningsmetod på export

Publicerad: 2016-05-02

Samordnad varudistribution är ett prioriterat område för Energikontor Sydost eftersom det ger stor effekt för att minska antalet transporter, vilket minskar koldioxidutsläppen. Nu sprider vi arbetet med att hjälpa företag hitta bättre lösningar på gods- och varuleveranser via ett projekt som nyligen beviljades av EU:s Södra Östersjöprogram. I det andra projektet som samtidigt beviljades kommer små och medelstora företag få hjälp att skapa affärsmöjligheter genom samarbete mellan Clean Tech-företag runt om södra Östersjön.

 

I två av de totalt tio projekt som beviljades i senaste ansökningsomgången deltar Energikontor Sydost och arbetet kommer genomföras i Blekinge och Kalmar samt tillsammans med partner runt södra Östersjön.

”Vi har länge arbetat med samordnad varudistribution.”, säger Ulf Hansson, vd på Energikontor Sydost och fortsätter ”Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central finns möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed kraftigt minska utsläpp av koldioxid”

 

Utveckling av hållbara transporter - Low Carbon Logistics

Projektet som leds av Energikontor Sydost handlar om att minska koldioxidutsläpp i stadskärnor genom att hitta bättre lösningar på gods- och varuleveranser genom samordnad varudistribution. Projektet genomförs tillsammans med Techtank i Olofström samt partners i Tyskland, Polen och Litauen.

 

Utveckling av grön teknik för internationella marknader – Clean Tech International

Energikontor Sydost deltar som partner i projektet Clean Tech International, ett projekt med fokus på små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik. Projektet genomförs tillsammans med Sustainable Sweden Southeast i Kalmar samt partners i Tyskland, Polen och Litauen.

 

Kontaktperson Low Carbon Logistics                      Kontaktperson Clean Tech International

Anna Månsson                                                            Ulf Hansson   

073-415 45 42                                                             0701-41 54 12
anna.mansson@energikontorsydost.se                 ulf.hansson@energikontorsydost.se

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet