Samarbetet för att fånga möjligheterna med havsbaserad vindkraft fortsätter

Publicerad: 2015-08-27

Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bevilja Sölvesborgs kommun, företagarnätverket Tech Network och Energikontor Sydost stöd för en fortsättning av projektet ”Till Havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge.”

 

Projektets syfte är att i samband med projektering och bygge av vindkraftsparkerna Taggen och Blekinge Offshore i Hanöbukten försäkra sig om att arbetstillfällen och regional tillväxt kommer regionen till godo.

 

Fredag den 28 augusti 2015, i Jullas hus på Skepparvägen i Nogersund, undertecknades kontraktet.

 

Läs pressmeddelandet.

 

Läs artikel i Sydöstan från 2015-08-28.
Läs artikel i Kristianstadsbladet från 2015-08-28.

Läs artikel i Commersen från 2015-09-02.

Läs artikel på Svensk Vindenergis hemsida från 2015-09-02.
 

   
Kontraktet skrivs på av Leif Persson, styrelseordförande för Tech Network, kommunalrådet Heléne Björklund (S) och Energikontor Sydosts vd Ulf Hansson (foto Pierre Ståhlm Energikontor Sydost).

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet