Sågverk energieffektiviserar

Publicerad: 2016-05-30

Nu har vårt nätverk för sågverksföretag dragit gång med sig energieffektiviseringsarbete. I fredags träffades de sju företagen på Stabygården i Högsby. Det var startskottet för ett fyra år långt samarbete som ska ge de deltagande företagen ingående kunskap om hur de kan öka sin konkurrenskraft genom att minska sina kostnader för energi.

 

Thomas Björkman från Energimyndigheten berättade bland annat om att ett sågverk genom att byta ut sina fläktar kan dra ner mycket på energiförbrukningen. Torkanläggningar står för ungefär 80 % av den totala energianvändningen på ett sågverk.

 

 

 

Nätverket koordineras av Daniel Hägerby, Energikontor Sydost.

-Det här är små företag, när vd:n kör sågen har han kanske inte tid att tänka på energianvändningen. Men nu ska de få en chans att kunna konkurrera med de större företagen.

 

 

 

 

Företagen kommer träffas en gång i kvartalet för att utbyta erfarenheter och för att få rådgivning och stöd av en energiexpert knutet till nätverket. Målet är att de deltagande företagen ska minska sin energiförbrukning med 20 %.

 

Läs mer om energieffektivisering för små och medelstora företag.

Läs mer om EESiSyd - nätverk för sågverk i Sydost.

 

 

 

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av

    via     

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet