Pyrolysolja på tapeten - partnermöte i SecureChain

Publicerad: 2016-11-03

Konsortiet för bioenergiprojektet SecureChain träffades för ett partnermöte med fokus på pyrolysolja och andra biobränslen. 

 

26-28 oktober träffades konsortiet i bioenergiprojektet SecureChain för ett partnermöte i nederländska Enschede. Under dagarna diskuterades bland annat pyrolysoljeanläggningen Empyro i Hengelo som den nederländska partnern BTG (Biomass Technology Group) invigde 2015 och som deltagarna också fick besöka. Studiebesöket var särskilt givande då Energikontor Sydost också jobbar i projektet Oljeersättning i industrin med Prolysolja. Efter att ha tagit del av BTG´s erfarenheter och kunskap fick projektledarna Oskar Jonsson och Göran Gustavsson nyttig information att knyta an även till detta projekt.

 

 

 

 

Studiebsök på pyrolysoljeanläggningen Empyro i Hengelo och på det biobränsleuppvärmda växthuset på trädgårdsföretaget Emsflower.

 

 

Nedgrävd biobränslepanna i skogen vid Twickle Castle. 

 

För mer information, kontakta

 

Oskar Jonsson             Göran Gustavsson

                                                                 

E-post                           E-post

Tel. 070-9216051       Tel. 0709-21 60 54                   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet