Olofströmshus fick hedersomnämnade

Publicerad: 2020-05-08

I tävlingen Steget före lyfter och uppmärksammar föreningen Klimatkommunerna det arbete som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. I år efterlyste föreningen den bästa åtgärden för att få fler att cykla eller åka kollektivt. 8 maj hölls den digitala prisutdelningsceremonin, där fastighetsbolaget Olofströmshus tilldelades ett hedersomnämnade för bästa spridningspotential, tack vare sitt arbete med att införa ellastcyklar i verksamheten.  
Motiveringen till hedersomnämnadet löd:

 

"Olofströmshus har lyckats omvända inbitna bilister till entusiastiska cyklister och göra lastcykeln til ldet självklara transportmedlet för sina medarbetare och deras redskap. Det här är ett perfekt exempel på win-win: Utsläppen och kostnaderna minskar samtidigt som personalen mår bättre och får mer naturlig kontakt med de boende i områdena."

 

 

Olofströmshus införde ellastcyklarna via sitt deltagande i projektet Low Carbon Logistics, drivet av oss på Energikontor Sydost och finansierat av Interregs Södra Östersjöprogram.
Vi säger stort grattis till hedersomnämnandet!

 

Läs mer om tävlingen på klimatkommunerna.se