Nyckeltal för kommunal samordnad varudistribution

Publicerad: 2018-04-26

​​​​​​Energikontor Sydost har fått i uppdrag av SKL att via sitt nationella nätverk, KOSAVA - projektkontor med support, ta fram relevanta nyckeltal för samordnad varudistribution.
Syftet är att utifrån en enkätundersökning publicera en förstudie inom SKL:s rapportserie genom att göra en detaljerad kartläggning av de kommuner som infört samordnad varudistribution och dessutom testa geografiska nyckeltal baserat på verkliga data.

 

 

 

För mer information, kontakta 

Fredrik Mårdh

Projektledare


0709-21 60 50
fredrik.mardh@energikontorsydost.se