Ny styrelse för Energikontor Sydost

Publicerad: 2019-10-25

Under gårdagens extrastämma valdes en helt ny styrelse för Energikontor Sydost, en verksamhet där kommuner och regioner i sydostlänen är medlemmar. Den nya styrelsen består helt av politiska representanter från medlemsorganisationerna.


- Energikontor Sydost är inte bara en viktig resurs för hela sydostregionen. Tillsammans med övriga svenska och europeiska energikontor fungerar de som en viktig nod för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, säger nyvalda ordförande Catharina Winberg (m), Växjö kommun.


I tjugo år har Energikontor Sydost stöttat och stärkt kompentensen inom förnybar energi och effektiv energianvändning. Insatserna vänder sig inte bara till den offentliga sektorn utan även till företag, organisationer och privatpersoner, för att bidra till att lokala, regionala och nationella miljömål uppnås.


- Det är av största vikt att vi arbetar med energifrågorna i vår region och här har vi kommuner och regioner mycket hjälp av Energikontor Sydost. De är vår expertgrupp som arbetar inom ett brett fält på många olika nivåer. Det behövs för att saker och ting ska utvecklas i en mer hållbar riktning, säger vice ordförande Peter Wretlund (s), som satt med i föregående bolagsstyrelse.


Energikontorets 30 medarbetare driver idag ett 40-tal projekt som syftar till att öka kunskap och medvetenhet för att öka takten i omställningsarbetet.


- Jag ser fram emot att jobba med den nya styrelsen, säger Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost. Ledamöterna har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och jag ser fram emot att tillsammans med dem utveckla nya samarbeten inom regionen.

Fr v, Peter Wretlund vice ordf, Johanna Wyckman ers., Lars Karlsson, Catharina Winberg ordf., Christel Liljegren vd, Robert Olesen.

Fr v, Peter Wretlund vice ordf, Johanna Wyckman ers., Lars Karlsson, Catharina Winberg ordf., Christel Liljegren vd, Robert Olesen. 

Styrelse

Ordförande Catharina Winberg (m), Växjö kommun, 
Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län
Styrelseledamot Robert Olesen (s), Region Kronoberg, Alvesta kommun
Styrelseledamot Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro kommun
Styrelseledamot Staffan Larsson (c), Borgholms kommun
Styrelseledamot Teo Zickbauer (s), Region Blekinge, Ronneby kommun
Styrelseledamot Lars Karlsson (c), Region Blekinge

 

Bakgrund

Energikontor Sydost bildades 1999 och är ett aktiebolag som ägs av en förening. Föreningens medlemmar är de 25 kommunerna och tre regionerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Energikontoret drivs som oberoende energiorgan utan vinstintresse. Den största delen av finansieringen kommer från projektmedel genom offentliga utlysningar. Omsättningen ligger runt 20–24 miljoner kronor. Det finns 15 energikontor i Sverige och cirka 350 runt om i Europa.
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet