Kooperativ förnybar energi

Publicerad: 2016-11-30

Energikontor Sydost är med och utvecklar ett projekt inom Interreg Baltic Sea Region. Temat är Kooperativt ägd förnybar energi med fokus på elproduktion. Ansökan ska lämnas in i januari. Projektet kan starta senare under 2017.

 

Vill du veta mer eller har ideer på vad projektet ska innehålla, hör av dig till

                                                                                                                     

Pierre Ståhl 

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 
E-post