Kommunal energirådgivning viktigt styrmedel i omställningen

Publicerad: 2023-05-25

För den som vill spara energi finns idag en uppsjö av information att tillgå, men en stor del av den kommer från kommersiella aktörer i syfte att sälja varor och tjänster. Det kan vara svårt att sålla, men också att få svar på vad den generella informationen betyder i det individuella fallet.

Det är här de kommunala energi- och klimatrådgivarna kommer in, som opartiska, kostnadsfria och lokala experter. 

- En av energi- och klimatrådgivningens styrkor är att uppdraget kommer från Energimyndigheten och därmed skapar en hög trovärdighet hos målgrupperna samtidigt som den är lokalt anpassad. Rådgivarna har god kunskap om möjligheterna i respektive kommun och kan också ofta erbjuda personliga möten för att förklara och diskutera olika lösningar, säger Anna Torshög, regional utvecklingsledare på Energikontor Syd. 

En nyligen publicerad studie gjord vid Chalmers avdelning för Innovation och R&D Management, visar att energi- och klimatrådgivarna på kommunerna, utöver att ge lokalt anpassade råd som främjar energismarta åtgärder på individnivå, så spelar rådgivarna även en viktig roll på samhällsnivå. Genom utåtriktade aktiviteter, utbildningsinsatser och samarbeten med andra aktörer bidrar de till en ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort. 

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också från ett samhällsperspektiv, säger Chalmersforskarna Ingrid Mignon och Lisa Winberg i en kommentar på Chalmers hemsida. Rådgivningsfunktionen är ett viktigt styrmedel i den omställning av energisystemet som samhället står inför.

Energikontor Syd besitter expertkunskap inom energifrågor och driver nätverket för energi- och klimatrådgivarna i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Genom sina nationella och internationella projekt håller sig energikontoret uppdaterad inom många olika områden. 

– Vi ger energirådgivarna stöd för att kunna de i sin tur ska kunna hålla både bredd och djup i sin rådgivning, säger Anna Torshög, Energikontor Syd. De har också goda kontakter inom kommunen så de kan lotsa vidare om den rådsökanden behöver annan hjälp, till exempel tillstånd eller bygglov. Rådgivarna och utvecklingsledarna är en länk mellan invånare och beslutsfattare, både på kommunal och nationell nivå, avslutar Anna.


Om energi- och klimatrådgivningen

  • Det finns 15 energikontor som täcker hela Sverige och på varje sitter en regional utvecklingsledare som samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna i området.
  • Alla kommuner i Sverige erbjuder energi- och klimatrådgivning (utom en)
  • Rådgivarnas uppgift är råd som bidrar till en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minskad klimatpåverkan.
  • Målgrupper för energi- och klimatrådgivningen är hushåll, små och medelstora företag, mindre organisationer och föreningar.
  • Högt betyg från rådsökande - 90 % av de upplever att de fått svar på sina frågor och funderingar i hög eller mycket hög grad (Technopolis group 2022)
     

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet