Kan ert företags restvärme användas?

Publicerad: 2014-04-10

Besvara denna enkät för att vara med i undersökningen, som görs för att få en bild över vilka restvärmekällor som finns i Kronobergs län. Därefter utreds vilka anläggningar som är intressanta att koppla samman med växthusodling.
Läs mer om enkäten.
Tomatsmart - lokalproducerade grönsaker året runt genom smart återvinning av värme Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet