Kalmar län arena för satsning på flytande biogas

Publicerad: 2018-04-12

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

 

Sverige har unika förutsättningar för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Tydliga klimatmål och offensiva företag bidrar till teknikutveckling och nytänkande.

 

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har, tillsammans med Scania, Volvo och många andra aktörer i energi- och transportbranschen, identifierat fem arenor där Sverige kan vara föregångare och inspiratör för resten av världen: Elväg i Gävle, flytande biogas i Kalmar län, logistikarena i Stockholm, etanolkluster i Norrköping och uppkopplad elstad i Göteborg. Det presenteras i en debattartikel i Dagens Industri (2018-04-09).

 

Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet med arenan för flytande biogas, tillsammans med Energikontor Sydost och Energigas Sverige. Läs mer om arenorna på Fossilfritt Sverige (2018-04-10)

 

- Kalmar län har arbetat länge med biogas. Vi ser nya möjligheter med flytande biogas inom tunga transporter. Det handlar om regional utveckling, för att nå våra klimat och miljömål och för att stärka näringslivet, säger Ulf Nilsson, ordförande, Regionförbundet i Kalmar län.

 

- Om biogas görs flytande kan den användas i både tunga fordon och färjor. Det är viktigt för att utveckla marknaden. Därför tog Energikontor Sydost initiativet till en förstudie om flytande biogas till tunga transporter. Vi skapade en regional samling som har utvecklats till nationell arena som vi hoppas kan inspirera till fler satsningar på biogas, säger Hannele Johansson, Energikontor Sydost, verksamhetsledare för Biogas Sydost.

 

- Sverige är en förnybar föregångare med 86 procent biogas i fordonsgasen. Vi har under många år byggt upp en unik kompetens kring biogas som fordonsbränsle, från produktion till användning. Nästa steg är att utveckla marknaderna för den flytande biogasen i tunga transporter och industri. Det är en viktig del i den nationella biogasstrategin som vi presenterar torsdagen den 12 april, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.
 

- Sverige har unika förutsättningar att driva utvecklingen av fossilfria vägtransporter. Nu är det dags att växla upp de spännande projekt som sker runt om i landet till att bli exportsatsningar. Så kan Sverige bli en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

Lanseringen av Nationell biogasstrategi direktsänds från Nalen i Stockholm den 12 april. Följ sändningen på energigas.se

 

För ytterligare information kontakta:

Trine Nyberg, kommunikationsansvarig Regionförbundet Kalmar län, 0480-44 83 92, trine.nyberg@rfkl.se

Johanna Wallin, kommunikatör Energikontor Sydost, 0709 - 21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se

Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig Energigas Sverige, 0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet