Energirådgivning ger effekt i samhället

Publicerad: 2020-05-05

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi. Energikontor Sydost samordnar rådgivarna i sydost.

 

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit. Energikontor Sydost har sen 2002 fungerat som coach och samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.

Personlig rådgivning för samhällsnytta

Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

 

  • vilja att spara pengar 
  • få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
  • kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation 

 

Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningen stora styrkor och det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna. Se längst ner för hela listan på frågor som rådgivningen ofta får.

 

- Personlig rådgivning är a och o för att få folk att gå från ord till handling, det är roligt att få det svart på vitt, säger Roger Gunnarsson, regional utvecklingsledare i Sydost. Vi ser det hela tiden i vår verksamhet, att den personliga kontakten är det stöd som både företag och privatpersoner behöver. Man kan läsa sig till mycket, men först när man fått prata med en oberoende expert känner man sig stärkt och trygg att gå vidare, avslutar Roger.

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd

I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog. Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

 

Energi- och klimatrådgivningen

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner. 
Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.


Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.


Artikel i Energivärlden (2020-05-05) om hur energi- och klimatrådgivningen bidrar till omställningen.


Lista på de vanligaste frågorna

Det här anger de kommunala energi- och klimatrådgivarna är de områden de mest får frågor inom – hela listan.

 


 

För frågor, kontakta:
Roger Gunnarsson
Regional utvecklingsledare, Energikontor Sydost
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se, 070-620 83 05
Mer om uppdraget som regional utvecklingsledare


Samordning från Energimyndigheten 
Morgan Dahlman, Energimyndigheten 
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se