Energilyftet - seminarium och studiebesök i Alvesta

Publicerad: 2016-05-31

Energikontor Sydost och Energimyndigheten genomförde ett informationsseminarium om Energilyftet i Alvesta.

 

Ett tjugotal personer från olika delar av regionen samlades 25/5 på Hotell Rådmannen i Alvesta för att ta del av informationen om Energilyftet, vikten av att bygga energieffektivt och vad som utmärker ett nära-noll-energihus.

Föreläste gjorde bland annat Carin Råberger från Energimyndigheten och Per-Erik Nilsson från CIT Energy Management. 

Deltagarna fick också göra ett studiebesök på ett lågenergihus, ett nybyggt LSS-boende som också är den allra första byggnaden i Sverige som byggts i massivträ. Margareta Nilsson och Zerny Bäck från AllboHus guidade runt deltagarna i de nya och ljusa lokalerna. 

 

Energilyftet är en interaktiv webbutbildning i lågenergibyggande, en av Energimyndighetens olika utbildningssatsningar i ämnet. Energilyftet riktar sig bland annat till beställare, arkitekter och drifttekniker.

Fler seminarier om Energilyftet är planerade till hösten.

 

För att få reda på mer, gå in på Energimyndighetens hemsida