Energi - en het fråga för glasbruken

Publicerad: 2023-03-16

Glasriket i Småland är en viktig del av det lokala företagslivet, men också stolta bärare av ett kulturarv. Som elintensiv bransch har de drabbats hårt av de höga energipriserna och tagit hjälp av Energikontor Syds företagserbjudande.

Glashytta på Målerås glasbruk. Foto: Tommy Lindström.Att smälta glas kräver höga temperaturer, ofta närmare 1200 grader Celsius. De flesta smältugnar drivs dygnet runt med el och under en helg kan förbrukning bli närmare 6000 kWh. Ett glasbruk kommer ofta upp i årsförbrukningar på nästan 2 miljoner kWh, lika mycket som hushållsel till 400 villor. Detta tillsammans med krav på olika typer av ventilation, process varmvatten och kylbehov gör energianvändningen komplex. Under ett besök gick Energikontor Syd igenom anläggningen och deras energianvändning.

Besöket från Energikontor Syd var ett intressant möte som sätter i gång många funderingar kring energi ” kommenterade Petter Jonasson, produktionschef på Målerås Glasbruk.

En vanlig utmaning är att det saknas uppdelning av energiflödet via olika mätare för att kunna prioritera och följa upp åtgärder. Företagen i Glasriket ska nu utveckla sitt energiledningsarbete och fortsätta med flera åtgärder för att energieffektivisera sin verksamhet.
 
Den här energigenomgången bekräftade mina misstankar och det är alltid bra att kunna diskutera energifrågor med någon oberoende” säger Mattias Ripheden, VD på Nybro Glasbruk.

Foto: Målerås Glasbruk, taget av Energikontor Syd.

 

Företagsbesöken sker inom ramen för Omställningslyftet - där Energikontor Syd stöttar företag i syd i hur de kan påbörja och/eller fortsätta sitt energiarbete för att minska sin energianvändning och sina energikostnader. Läs mer om hur vi arbetar med att stötta företag i nätverk. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet