Emåmejeriets mikroförgasare invigd

Publicerad: 2015-10-29

Ett trettiotal personer närvarande när Emåmejeriet invigde sin nya förgasaranläggning som ska förse mejeriet med både el och värme, från lokalt biobränsle.

 

Intresset för den här tekniken och de möjligheter den ger för mindre industrier, flerbostadshus och lantbruk var stort. Förutom miljöaspekten med minskade koldioxidutsläpp  (i de fall anläggningar ersätter fossila bränslen) så blir elnätet mindre sårbart för elavbrott ju fler små anläggningar som producerar egen el och värme. Dessutom gynnar det även landsbygden med mer närproducerad el.

 

 Hultsfreds kommunstyrelses 1:a vice ordförande Åke Nilsson invigningstalade och Åsa Axheden, miljöchef på länsstyrelsen i Kalmar län invigde anläggningen genom att klippa bandet in till pannrummet.

  

  

Deltagarna bjöds på finska piroger som en blinkning till anläggningen som är en finsk konstruktion. Alla deltagande fick också en förevisning av förgasarsystemet, av tekniskt ansvarige på Emåmejeriet, Tommy Andersson.

 

 

Läs mer om Småskalig kraftvärme.

 

 

 

 

Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.

 

Energimyndigheten     Life+  LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet