Om oss

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

Sedan verksamheten startade år 2005 har Biogas Syd etablerat sig som en välkänd aktör och har framgångsrikt bidragit till att utveckla Skåne till en stark biogasregion. Biogas Syd finansieras av projektmedel och deltagaravgifter. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman.

Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Varför gå med i nätverket?

Påverkan
Biogas Syd driver biogasfrågan regionalt med stor framgång och har goda nationella kontakter. Genom att delta i Biogas Syd har ni möjlighet att påverka detta arbete.

Nätverket
Biogas Syd har ett omfattande nätverk inom hela biogasområdet, inom såväl näringsliv, offentlig sektor som universitet. Du ges möjlighet att nätverka med dessa på Biogas Syds seminarier, utbildningar, nätverksträffar med mera. Biogas Syd kan också lotsa dig till rätt aktör när du behöver specifik kunskap och kompetens.

Kompetensstöd
Biogas Syd erbjuder kompetensstöd inom energi- och biogasområdet. Vi kan medverka som expertstöd vid olika arrangemang som våra deltagare arrangerar och vara bollplank vid utredningar.

Marknadsföring
Som medlem presenteras ditt företag med namn, logotyp och länkad webbadress på vår hemsida. Ditt företags logotyp finns även med när vi presenterar Biogas Syds verksamhet i olika sammanhang.

Dokument

Bli deltagare i Biogas Syd

Senast uppdaterad: