Skogsnäringens värdekedja blir fossilfri

Fossilfritt från planta till konsumentprodukt

Syfte

Under energikontorets koordinering går nyckelaktörer i Småland samman för att gemensamt skapa världens första fossilfria värdekedja för skog och träprodukter.

Projektperiod

januari 2024 till mars 2024

Skogen och träråvara är ett viktigt material när vi ställer om mot en hållbar värld. Detta märks inte minst i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 näringslivsbranscher har tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Många av dessa färdplaner förlitar sig på råvaror från den svenska skogen för att klara av sin omställningsresa. Skogen är förnybar och genom att t.ex. bygga i trä binder vi kol som i sin tur bidrar till att motverka klimatförändringarna.

 

Dock finns det fortfarande fossila utsläpp i värdekedjan – skogsmaskiner, lastbilar, produktionsenheter m.m. använder i många fall fossil energi och för att bli klimatneutrala behöver detta fasas ut. Här kan flera av branschernas färdplaner komma in även som en möjliggörare för att göra skogens värdekedja mer hållbar, t.ex. har Skogsindustrins, Åkerinäringens och Drivkraft Sveriges färdplaner en stor roll att spela.

 

För att visa vägen för resten av Sverige har viktiga nyckelaktörer i Småland därför gått samman för att gemensamt skapa världens första fossilfria värdekedja för skog och träprodukter. En kedja där alla delar skall bli fossilfria, allt ifrån lastbilstransporter och tunga fordon till produktionsprocesser och fabriker. Detta innebär att produkter såsom möbler och trähuselement kommer kunna produceras helt (eller nästintill) utan att belasta vårt klimat och Småland/Sverige vill bli ledande med att erbjuda världen en fossilfri produkt som inkluderar hela värdekedjan.

 

För att tillsammans skapa en trovärdig produkt kommer insatser om omfattningen av genomförandeprojekt syfta till att inkludera hela värdekedjans, scope 1, 2 och 3 enligt Greenhouse Gas Protocol. Avsikten är att få detta verifierat och granskat av en tredje part för att säkerställa beräkningar och trovärdighet.

 

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsyd.se

Förprojekteringen finansieras av

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Elsa Magnusson,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 070-306 76 65 ,
elsa.magnusson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Världen ställer om! Nya EU-beslut, näringslivets investeringar, grön industriboom, ja, utvecklingen mot en mer hållbar värld går allt snabbare och drivs i många fall av näringslivet. I Sverige pratas det mycket om fossilfritt stål och den gröna revolutionen i norr, men samtidigt som dessa satsningar sker i norra Sverige sker det enormt mycket i Sydsverige och i de småländska skogarna. Här finns i stort sett hela skogens värdekedja samlad, med allt ifrån skogsägare, sågverk, maskintillverkare och träindustri.