UA-GRIDEX

Förstärkning av ett energisystems motståndskraft i Ukraina

Syfte

Projektet hjälper energiplanerare i en ukrainska kommun att förbättra energisystemens resiliens genom mer decentralisering och ökad digitalisering. Projektet undersöker hur detta kan implementeras tekniskt, men även vilka sociala och legala hinder som finns.

Mål

  • Globalt mål 7: Hållbar energi till alla

  • Globalt mål 9: Hållbar industri, innovationer occ infrastruktur 

  • Globalt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Projektperiod

december 2023 till december 2024

Projektet tar fram modeller för att förbättra resiliensen i ukrainska elnät och riktar sig främst till offentliga aktörer i Ukraina. Projektet kommer även fånga upp erfarenheter av att upprätthålla elsystem under krig samt hur man kan jobba med beredskapsfrågor, frågor som är viktiga att jobba med även för svenska aktörer.

Kontaktperson

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,

karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsyd.se